ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ค่าบริการที่ถูกลง ส่งผลให้คนอเมริกัน มีอินเตอร์เนตความเร็วสูงใช้ในบ้านกันมากขึ้น


ปัจจุบันคนอเมริกันราว 55% มีเครือข่ายอินเตอร์เนตบรอดแบนด์ความเร็วสูงไว้ใช้ที่บ้าน จากผลการสำรวจของบริษัทวิจัยในอเมริกาแห่งหนึ่งระบุว่า เครือข่ายอินเตอร์เนตภายในบ้าน มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากราคาค่าบริการลดลง และการให้บริการวีดีโอออนไลน์มีปริมาณเพิ่มขึ้น และปัจจุบันเครือข่ายอินเตอร์เนตความเร็วสูง ได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในหลายสังคม

บริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอินเตอร์เนต และองค์กรที่เป็นตัวแทนของผู้ใช้บริการอินเตอร์เนตกำลังคาดหวังว่า รัฐบาลอเมริกันชุดใหม่ ที่มีผู้นำชื่อบารัค โอบาม่า จะพัฒนากลยุทธ์ในการขยายการเข้าถึงเครือข่ายอินเตอร์เนตบรอดแบนด์ ไปได้กว้างขวางมากขึ้น

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณธัญญาภรณ์ สุทรวงษ์XS
SM
MD
LG