ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การโฆษณาต่อต้านยาสูบ เพื่อส่งเสริมให้คนเลิกสูบบุหรี่


ในเดือนพฤศจิกายนนี้ สมาคมโรคมะเร็งอเมริกัน จัดให้มีวันปลอดการสูบบุหรี่ เพื่อส่งเสริมให้คนละเว้นการสูบบุหรี่ ขณะเดียวกัน นักวิจัยทั้งหลายยังพยายามหาทางที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในการทำให้คนหันเหจากการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบด้วย

การโฆษณาต่อต้านยาสูบเพื่อส่งเสริมให้คนเลิกสูบบุหรี่หรือไม่ริสูบนั้น มีมานานหลายสิบปีแล้ว บางรายมุ่งที่เยาวชนโดยเฉพาะ โดยใช้ภาพ การบรรยายหรือการเล่นละคอนที่แสดงให้เห็นอันตรายร้ายแรงของการสูบบุหรี่ คือการเป็นโรคร้ายสืบเนื่องจากการสูบบุหรี่

นักวิจัยที่มหาวิทยาลัย Missouri ศึกษาว่าคนที่ดูโฆษณาเหล่านั้นตอบสนองหรือซึมซับข้อความหรือเนื้อหาสาระที่โฆษณษาต้องการสื่อนั้น อย่างไรหรือไม่ นักวิจัยศึกษาโดยการสังเกตสีหน้าและอัตราการเต้นของหัวใจของเยาวชนที่ชมโฆษณาต่อต้านการสูบบุหรี่ ในโฆษณานั้นมีทั้งการบรรยายถึงอันตรายของการสูบบุหรี่ ว่าสามารถทำให้คนเป็นโรคร้ายถึงขั้นเสียชีวิตได้อย่างไร ประกอบกับภาพที่แสดงให้เห็นความทุกข์ทรมานของคนที่เป็นโรคร้ายต่างๆ สืบเนื่องจากการสูบบุหรี่ และภาพที่น่ากลัวต่าง ๆเกี่ยวกับการสูบบุหรี่พร้อมๆ กันไป

จากการศึกษานั้น นักวิจัยสังเกตเห็นว่า การโฆษณาแบบนั้นไม่ค่อยได้ผลมากนัก เพราะผู้ชมโฆษณามีปฏิกิริยาในทางกลับกัน คือ แทนที่จะให้ความสนใจ กลับกลายเป็นหมดความสนใจ นักวิจัยเห็นว่า การตอบสนองด้านอารมณ์ความรู้สึกของผู้ชมต่อโฆษณาต่อต้านยาสูบทั้งภาพและเสียงประกอบกันแบบนั้นสูงขึ้นจนไม่รับรู้ข้อความหรือเนื้อหาสาระ แต่ความสนใจและความจำของผู้ชมจะเพิ่มขึ้นเมื่อโฆษณานั้นจำกัดอยู่เพียงภาพหรือการบรรยายอย่างใดอย่างหนึ่งในเรื่องที่ก่อให้เกิดความหวั่นกลัวเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ แต่โฆษณาที่รวมทั้งสองอย่างไว้ด้วยกันทำให้เกิดความรู้สึกว่า ออกจะมากเกินไป ไม่อยากรับรู้หรือรับฟังต่อไปและเลิกให้ความสนใจสิ่งที่ตามมาหลังจากเกิดความรู้สึกเช่นนั้น ทำให้โฆษณนั้นไม่ได้ผลตามจุดมุ่งหมาย

XS
SM
MD
LG