ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ออสเตรเลียเปิดโครงการนำร่อง โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินแบบสะอาด                                                      


ออสเตรเลียเปิดตัวโครงการควบคุมการปล่อยก๊าซคาร์บอน จากโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงจากถ่านหิน โรงไฟฟ้าสาธิตแห่งนี้ เป็นแห่งแรกของโลกที่ใช้การเผาไหม้ถ่านหินด้วยก๊าซออกซิเจนบริสุทธิ์ แทนการเผาในเตาเปิดโล่ง ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างมาก

โครงการนำร่องที่รัฐควีนส์แลนด์ ทางเหนือของออสเตรเลีย มีจุดประสงค์จะแสดงให้เห็นว่าสามารถเปลี่ยนแปลงโรงไฟฟ้าที่มีอยู่ ให้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยลงจากกระบวนการเผาไหม้ถ่านหินได้

เทคโนโลยีนี้ซึ่งจะพัฒนาขึ้นภายใน 4 ปีข้างหน้าจะเป็นของขวัญชิ้นใหม่ให้กับโลก เพราะระบบการเผาไหม้ถ่านหินด้วยก๊าซออกซิเจนบริสุทธิ์ จะทำให้การควบคุมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ทำให้โลกร้อนเป็นไปได้ง่ายขึ้น ซึ่งก๊าซชนิดนี้จะถูกทำให้เป็นของเหลวและฝังลงไปใต้ดิน คุณเจฟฟ์ วิลสัน รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ของรัฐควีนส์แลนด์ กล่าวว่า โครงการนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อสิ่งแวดล้อม

คุณเจฟฟ์ บอกว่า โรงไฟฟ้าแบบเดิมที่ใช้เชื้อเพลิงถ่านหินนั้น ถ่านหินถูกเผาไหม้ในเตาขนาดใหญ่ที่เปิดโล่งทำให้ปลดปล่อยคาร์บอนขึ้นสู่บรรยากาศ แต่โรงงานไฟฟ้าแห่งใหม่มีความแตกต่างตรงที่ใช้ออกซิเจนบริสุทธิ์เผาไหม้ถ่านหิน ทำให้ปริมาณคาร์บอนที่เกิดจากกระบวนการนี้ลดลงอย่างมาก จึงง่ายต่อการควบคุมและจัดเก็บไว้ในที่ปลอดภัย

บริษัทของออสเตรเลีย และญี่ปุ่นสนับสนุนโครงการนี้ ซึ่งส่วนหนึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลกลางของออสเตรเลีย ขณะที่องค์การพลังงานระหว่างประเทศ ระบุว่า เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 25 ถึง 28 %

อย่างไรก็ตามกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เฟรนด์ ออฟ ดิ เอิรธ์ ยังไม่มั่นใจนักว่าเทคโนโลยีนี้จะสามารถแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลกได้ โฆษกของกลุ่มบอกว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพจำกัดมาก ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระยะสั้น ขณะเดียวกันก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ และยังไม่อาจรับประกันได้ว่าเป็นวิธีการง่าย และราคาถูกที่จะช่วยเศรษฐกิจออสเตรเลีย ซึ่งยังต้องพึ่งพาถ่านหินสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคต

ทั้งนี้ความต้องการถ่านหินราคาถูกในออสเตรเลีย ทำให้มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหัวประชากรมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก นักวิทยาศาสตร์เตือนว่าทวีปออสเตรเลีย เสี่ยงได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และอาจจะประสบกับภัยแล้ง อุทกภัย และวาตภัยที่รุนแรงขึ้น

ออสเตรเลียเปิดตัวโครงการควบคุมการปล่อยก๊าซคาร์บอน จากโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงจากถ่านหิน โรงไฟฟ้าสาธิตแห่งนี้ เป็นแห่งแรกของโลกที่ใช้การเผาไหม้ถ่านหินด้วยก๊าซออกซิเจนบริสุทธิ์ แทนการเผาในเตาเปิดโล่ง ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างมาก

โครงการนำร่องที่รัฐควีนส์แลนด์ ทางเหนือของออสเตรเลีย มีจุดประสงค์จะแสดงให้เห็นว่าสามารถเปลี่ยนแปลงโรงไฟฟ้าที่มีอยู่ ให้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยลงจากกระบวนการเผาไหม้ถ่านหินได้

เทคโนโลยีนี้ซึ่งจะพัฒนาขึ้นภายใน 4 ปีข้างหน้าจะเป็นของขวัญชิ้นใหม่ให้กับโลก เพราะระบบการเผาไหม้ถ่านหินด้วยก๊าซออกซิเจนบริสุทธิ์ จะทำให้การควบคุมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ทำให้โลกร้อนเป็นไปได้ง่ายขึ้น ซึ่งก๊าซชนิดนี้จะถูกทำให้เป็นของเหลวและฝังลงไปใต้ดิน คุณเจฟฟ์ วิลสัน รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ของรัฐควีนส์แลนด์ กล่าวว่า โครงการนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อสิ่งแวดล้อม

คุณเจฟฟ์ บอกว่า โรงไฟฟ้าแบบเดิมที่ใช้เชื้อเพลิงถ่านหินนั้น ถ่านหินถูกเผาไหม้ในเตาขนาดใหญ่ที่เปิดโล่งทำให้ปลดปล่อยคาร์บอนขึ้นสู่บรรยากาศ แต่โรงงานไฟฟ้าแห่งใหม่มีความแตกต่างตรงที่ใช้ออกซิเจนบริสุทธิ์เผาไหม้ถ่านหิน ทำให้ปริมาณคาร์บอนที่เกิดจากกระบวนการนี้ลดลงอย่างมาก จึงง่ายต่อการควบคุมและจัดเก็บไว้ในที่ปลอดภัย

บริษัทของออสเตรเลีย และญี่ปุ่นสนับสนุนโครงการนี้ ซึ่งส่วนหนึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลกลางของออสเตรเลีย ขณะที่องค์การพลังงานระหว่างประเทศ ระบุว่า เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 25 ถึง 28 %

อย่างไรก็ตามกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เฟรนด์ ออฟ ดิ เอิรธ์ ยังไม่มั่นใจนักว่าเทคโนโลยีนี้จะสามารถแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลกได้ โฆษกของกลุ่มบอกว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพจำกัดมาก ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระยะสั้น ขณะเดียวกันก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ และยังไม่อาจรับประกันได้ว่าเป็นวิธีการง่าย และราคาถูกที่จะช่วยเศรษฐกิจออสเตรเลีย ซึ่งยังต้องพึ่งพาถ่านหินสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคต

ทั้งนี้ความต้องการถ่านหินราคาถูกในออสเตรเลีย ทำให้มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหัวประชากรมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก นักวิทยาศาสตร์เตือนว่าทวีปออสเตรเลีย เสี่ยงได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และอาจจะประสบกับภัยแล้ง อุทกภัย และวาตภัยที่รุนแรงขึ้น

XS
SM
MD
LG