ลิ้งค์เชื่อมต่อ

นักวิจัยพบเชื้อพันธุ์ บอกความเสี่ยงเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่


นักวิทยาศาสตร์ค้นพบเชื้อพันธุ์ชนิดหนึ่งที่บ่งบอกความเสี่ยงเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ การค้นพบครั้งนี้เป็นผลมาจากการศึกษาวิจัยยีนหลายๆ ตัวที่มีความสัมพันธ์กับการเป็นมะเร็งดังกล่าว

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น ที่นครชิคาโก และมหาวิทยาลัยอลาบามา เสนอผลการวิจัยซึ่งนำออกเผยแพร่ในวารสารสมาคมการแพทย์อเมริกัน ระบุว่า กำลังค้นหาสิ่งบ่งชี้ทางชีววิทยาหรือเชื้อพันธุ์ที่มีลักษณะบกพร่อง ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการตรวจเลือดเพื่อระบุว่าบุคคลนั้นมีโอกาสเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้หรือไม่

นักวิจัยทำการศึกษา 2 ครั้งซึ่งใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 600 คนที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และอีก 800 คนที่ไม่เป็นมะเร็งชนิดนี้ พบว่ามีเชื้อพันธุ์ชนิดหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงเป็นมะเร็งดังกล่าว

คุณบอริส พาช หัวหน้าคณะนักวิจัย บอกว่า เชื้อพันธุ์ที่ว่านี้จะผลิตโปรตีนตัวหนึ่งที่กระตุ้นเซลส์ไขมันให้ผลิตฮอร์โมนที่มีชื่อว่า “อาดีโพเนคติน”

งานศึกษาหลายชิ้นก่อนหน้านี้ พบว่า ปริมาณฮอร์โมน “อาดีโพเนคติน” ในกระแสเลือดสามารถนำมาคาดการณ์โอกาสการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ อย่างไรก็ตาม นี่นับเป็นครั้งแรกที่ชี้ให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเชื้อพันธุ์ชนิดหนึ่งกับมะเร็งลำไสใหญ่

นักวิจัยยังพบด้วยว่าความผันแปรใน “อดิโพเนคติน” อาจทำให้บางคนมีโอกาสเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่น้อยลง ดังนั้นในบางคนอาจมีความเสี่ยงลดลงถึง 30 % เลยทีเดียว

นักวิจัย เชื่อว่า จะสามารถนำผลวิจัยนี้ไปพัฒนาเพื่อตรวจหามะเร็งลำไส้ใหญ่ตั้งแต่ระยะเนิ่นๆ ในบุคคลที่มีความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยควบคุมมะเร็งไม่ให้ลุกลาม

ทางด้านคุณ ดูราโด บรู้คส์ ผู้อำนวยการฝ่ายมะเร็งลำไส้ของสมาคมโรคมะเร็งแห่งอเมริกา ระบุว่า ผลการศึกษานี้ได้ช่วยยืนยันและเพิ่มความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างความอ้วนและมะเร็งลำไส้ใหญ่ ดังนั้นจึงมีความสำคัญที่นักวิจัยควรแลกเปลี่ยนผลการศึกษาที่ผ่านมาเพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้น

XS
SM
MD
LG