ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การประชุมเรื่องนโยบายด้านอาหารแห่งชาติที่กรุงวอชิงตัน


ในการประชุมเรื่องนโยบายด้านอาหารแห่งชาติประจำปีที่กรุงวอชิงตันในสัปดาห์นี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและพัฒนาการชั้นนำของสหรัฐบางคน ปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับนโยบายใหม่ในการลดภาวะยากจน และความหิวโหยทั่วโลกในเวลาที่ราคาอาหารแพง

ขณะที่ประชากรโลกเพิ่มขึ้นมากกว่าปีละ 70 ล้านคนนั้น ความต้องการอาหารทั่วโลกก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว แต่การผลิตอาหารทั่วโลกกำลังตามไม่ทันความต้องการที่เพิ่มขึ้น นอกจากนั้น ทุกวันนี้ยังมีการนำพืชที่เป็นอาหาร ไปทำเชื้อเพลิงมากขึ้นด้วย

นักวิจัยกล่าวว่าในเวลา 7-8 ปีที่ผ่านมา โดลกเราบริโภคธัญญาหารในปริมาณมากกว่าที่เราผลิตได้ และว่าการลงทุนในด้านเกษตรกรรมที่ไม่เหมาะสมเพียงพอ เป็นสาเหตุสำคัญสาเหตุหนึ่งที่ทุกวันนี้โดลกมีอาหารไม่เพียงพอกับความต้องการ

ฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณประภัสสร อักขราสา

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG