ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ผลการศึกษาวิจัยชี้ว่า วิตามินดีอาจช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้หลายชนิด


การศึกษาวิจัยพบว่าผู้ใหญ่ที่ขาดวิตามินดี เสี่ยงต่อการเสียชีวิตเพราะโรคต่างๆ มากกว่าผู้ที่มีวิตามินนี้ในระดับสูง การศึกษาของนักวิจัยที่มหาวิทยาลันจอห์นส ฮอบส์กิ้นพบว่าวิตามินดีมีบทบาทสำคัญ ในการคุ้มครองคนเราจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ รวมทั้งโรคหัวใจ โรคมะเร็ง เบาหวาน และวัณโรค

แพทย์ศึกษาข้อมูลด้านสุขภาพของคนมากกว่า 13,000 คน ในการศึกษานี้พบว่า ผู้ใหญ่ที่ขาดวิตามินดี มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเพราะโรคต่างๆ มากขึ้น 26% ผลการวิจัยนี้สนับสนุนการวิจัยก่อนๆ

วิตามินดีช่วยเสริมสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อให้แข็งแรง แต่ถ้าร่างกายได้รับวิตามินดีน้อย ก็สามารถก่อให้เกิดโรคกระดูกอ่อนในเด็กได้ และทำให้เกิดภาวะกระดูกพรุนซึ่งเป็นปัญหาซึ่งคนเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงจะเป็นกันมากในยามที่แก่ตัวลง

ฟังรายงานเพิ่มเติมจากคุณเจษฎา สีวาลี

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG