ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ความคืบหน้าหลังเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวในเมืองจีน


จำนวนผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวในประเทศจีน เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคมที่ผ่านมา มีจำนวนเกือบ 69,000 รายแล้ว ในขณะที่บรรดาพ่อแม่ ผู้ปกครอง ซึ่งลูกของตนต้องเสียชีวิตไปตามโรงเรียนที่พังทลายลงมา แสดงถึงความโกรธแค้นเกี่ยวกับปัญหาการโกงกิน ซึ่งทำให้อาคารของโรงเรียนดังกล่าวไม่ปลอดภัย

วันอาทิตย์ที่เพิ่งผ่านมานี้เป็นวันเด็กสากล แต่สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง และชาวจีนจำนวนมาก ภาพหนึ่งซึ่งยังติดตรึงตา คือเด็กนักเรียนชาวจีนนับพันคน ผู้ต้องเสียชีวิตลงหลังจากแผ่นดินไหว ทำให้อาคารของโรงเรียนพังถล่มลงมา การเสียชีวิตจากเรื่องนี้ ทำให้พ่อแม่ชาวจีนจำนวนมาก ตั้งขอสงสัยเกี่ยวกับมาตรฐานของอาคารโรงเรียนที่อาจจะย่อหย่อนลงจากการคอรัปชั่น

ที่เมืองจูหยวน มีพ่อแม่ของเด้กนักเยนที่เสียชีวิตราว 100 คนไปชุมนุมกันที่โรงเรียนในโอกาสวันเด้กสากล มีการติดป้ายผ้าขนาดใหญ่ที่อาคารโรงเรียน เรียกร้องให้มีการใช้หนี้เลือด โดยผู้บริหารโรงเรียน หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับท้องถิ่น ซึ่งปล่อยปละละเลยให้มีการสร้างอาคารที่ต่ำกว่ามาตรฐาน

ติดตามรับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคุณจำเริญ ตัณฑ์สมบุญ

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG