ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รายงานเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ขององค์การอนามัยโลก


วันที่ 7 เมษายน ของทุกปี เป็นวันอนามัยโลก หรือ World Health Day และเนื่องจากกิจกรรมนี้ องค์การอนามัยโลก หรือ WHO เปิดเผยว่า การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศทำให้มนุษย์มีสุขภาพที่ย่ำแย่ลง และประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศเสี่ยงที่จะต้องเผชิญกับโรคระบาดมาก ขึ้น WHO จึงเรียกร้องให้ทั่วโลกหันมาให้ความสนใจเรื่องนี้ให้มากขึ้น

ดร.มาร์การ์เร็ต ชาน ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก เปิดเผยว่าสภาพอากาศ โลกที่เปลี่ยนแปลงไปกำลังจะเป็นฝันร้ายของมวลหมู่มนุษยชาติ ภัยแล้งจะ เกิดบ่อยขึ้น ทำให้คลังอาหารของโลกร่อยหรอลง ส่งผลให้เกิดภาวะทุกขโภช นาการมากขึ้นตามไปด้วย ทั้งๆที่ตอนนี้ก็มีคนเสียชีวิตจากเหตุนี้ไปกว่า 3 ล้าน 5 แสนคนต่อปีอยู่แล้ว

นอกจากนี้ ยังจะมีพายุฝน น้ำท่วม แล้วส่งผลให้เกิดโรคระบาดต่างๆ ไม่ว่าจะ เป็นอหิวาตกโรค ไข้ไทฟอยด์ โรคท้องร่วง และโรคระบาดร้ายแรงอื่นๆ ส่วน คลื่นความร้อนก็จะเกิดมากขึ้นในเมืองต่างๆ ส่งผลร้ายต่อสุขภาพ หรืออาจจะ ทำให้บางคนถึงขั้นเสียชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้อำนวยการ องค์การอนามัยโลกยังย้ำด้วยว่า ประชาชนในประเทศกำลังพัฒนาจะเป็นคน กลุ่มแรกที่ได้รับเคราะห์กรรมจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศโลก และจะ ต้องแบกรับผลกระทบอย่างหนักที่สุดด้วย

ดร.มาร์การ์เร็ต บอกว่า ภายใน 12 ปีนี้ หรือ ประมาณปี 2563 ผลิตผลทางการ เกษตรในทวีปแอฟริกาจะลดลงไปกว่าครึ่ง และเวลานี้ผู้หญิงและเด็กหญิงใน บางส่วนของทวีปเอเชีย ต้องใช้เวลากว่า 6-9 ชั่วโมงในการเก็บน้ำไว้ใช้ สภาวะอากาศที่เปลี่ยนไปจะก่อให้เกิดสถานการณ์ตึงเครียดในหลายส่วนของ โลก โดยเฉพาะในถิ่นที่ผู้คนมีสภาพชีวิตที่ยากลำบากอยู่แล้ว ก็จะยิ่งย่ำแย่ลง ไปกว่าเดิม

องค์การอนามัยโลกบอกว่า ที่จริงสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปนี้ มีทั้งผลดีและ ผลร้าย แต่จะส่งผลอย่างไรนั้น ก็ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิศาสตร์ ปริมาณน้ำฝน สภาพความชื้น และอุณหภูมิของประเทศนั้นๆ แต่ถ้ามองภาพรวมในเชิง สุขภาวะแล้ว จะส่งผลร้ายมากกว่า

คุณเดวิด เฮมาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก เสริมว่าอุณหภูมิ และปริมาณน้ำฝนที่เปลี่ยนไป จะส่งผลให้มีการย้ายถิ่นของแมลงพาหะนำ โรคระบาดต่างๆ ในอนาคตไข้มาลาเรีย และไข้เลือดออก จะเป็นปัญหาใหญ่ ที่สุดในเชิงสุขภาวะต่อไป

คุณเดวิด บอกว่า ไม่เพียงแต่โรคพวกนี้จะอุบัติขึ้นมาใหม่ แต่พาหะของโรคยัง สามารถติดมากับเครื่องบิน หรือเรือจากส่วนต่างๆของโลกได้ และเมื่อเดินทาง มาถึงสภาพอากาศที่นั่นก็สุกงอม เหมาะสมพอดี จึงทำให้เกิดโรคระบาดใน บริเวณที่ไม่เคยเกิดโรคมาก่อน ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศของโลก ไม่ว่าจะเกิดตรงจุดไหน ก็สามารถส่งผลกระทบไปได้ทั่วโลก เพราะสภาพ สังคมแบบโลภาภิวัฒน์ของคนในปัจจุบันนี่เอง

อย่างไรก็ตาม องค์การอนามัยโลกบอกว่า แม้ประเทศที่ร่ำรวยจะได้รับผล กระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศของโลกเหมือนกัน แต่ประเทศ เหล่านั้นจะสามารถแก้ปัญหาสุขภาพได้ดีกว่าประเทศที่ยากจน องค์การ อนามัยโลกจึงเห็นว่า เป็นเรื่องสำคัญ ที่ควรมีการสร้างระบบเตือน ภัยสภาวะโลกร้อนมาแต่เนิ่นๆ เพื่อช่วยให้แต่ละประเทศเสริมสร้างระบบ สุขภาพที่ดีขึ้นมาไว้ รอรับมือกับโรคร้ายต่างๆ ที่กำลังจะมาเยือนในไม่ช้านี้

XS
SM
MD
LG