ลิ้งค์เชื่อมต่อ

คำแนะนำด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับประธานาธิบดีอเมริกันคนใหม่


ประธานาธิบดีอเมริกันคนใหม่จะเข้ารับตำแหน่งในวันที่ 21 มกราคม ปีหน้า บรรดาผู้แทนผู้มาร่วมการประชุมระหว่างประเทศเกี่ยวกับแหล่งพลังงานที่ใช้ไม่รู้จักหมดที่กรุงวอชิงตันเมื่อ เร็วๆ นี้ มีคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องแหล่งพลังงานที่ใช้ไม่รู้จักหมดหลายประการและเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญในอันดับสูงอื่นๆ สำหรับประธานาธิบดีอเมริกันคนใหม่

คุณบิล เบ็กเคอร์ ผู้อำนวยการของโครงการกิจเกี่ยวกับภูมิอากาศที่มหาวิทยาลัยโคโลราโด อันเป็นกลุ่มแนวร่วมที่ไม่ฝักใฝ่พรรคการเมืองพรรคหนึ่งพรรคใดเสนอแผนการที่เรียกร้องให้ประธานาธิบดีอเมริกันคนใหม่รีบดำเนินการทางการเมืองอย่างห้าวหาญทั้งในด้านนิติบัญญัติและโดยการใช้อำนาจฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีในช่วง 100 วันแรกนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเพื่อให้การแก้ไขด้านการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศได้ผลมากที่สุด

แผนการดังกล่าวสนับสนุนให้ดำเนินงานขั้นต่างๆ โดยทันทีเพื่อลดการปล่อยมลพิษ เพิ่มประสิทธิ ภาพของเชื้อเพลิง เลิกให้การสงเคราะห์ทางการเงินแก่เชื้อเพลิงจำพวกน้ำมันและผ่านกฎหมายที่ลงโทษการปล่อยก๊าซคาร์บอน

ส่วนคุณโรเจ้อร์ บัลเลนไทน์ อดีตเจ้าหน้าที่ของทำเนียบขาวสมัยประธานาธิบดีบิล คลินตันกล่าวว่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศควรจะเป็นงานที่ทรงความสำคัญในอันดับสูงมากสำหรับประธานาธิบดีอเมริกันคนใหม่ แต่เขาไม่ใคร่ชอบเรื่องความคิดที่ว่าจะต้องทำให้เสร็จภายใน 100 วันแรกนัก เขาแนะนำประธานาธิบดีอเมริกันคนใหม่ให้ใช้แนวพินิจที่มองการณ์ตามความเป็นจริงและว่าถ้าไม่ทำอะไรเลย เราก็จะเพิ่มความเสี่ยง ขยายขอบเขตและผลกระทบของเรื่องดังกล่าว

เหตุผลส่วนหนึ่งที่ทำให้สหรัฐไม่ให้สัตยาบันสนธิสัญญาเกียวโตเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยน แปลงของภูมิอากาศเพราะสนธิสัญญาฉบับนั้นมิได้กำหนดให้ประเทศกำลังพัฒนารายที่สำคัญๆ อย่างเช่น จีนและอินเดียปฏิบัติตามเป้าหมายด้านการลดมลพิษ

คุณโจนาธาน เชีเร่อร์ สมาชิกคนหนึ่งของสภาความมั่นคงแห่งชาติของประธานาธิบดีบุชกล่าวว่าความคิดริเริ่มอย่างหนึ่งของทำเนียบขาวได้แก่การติดต่อพูดจากับประเทศผู้ปล่อยมลพิษรายสำคัญๆ ทั้งที่เป็นประเทศพัฒนาแล้วและกำลังพัฒนาโดยเริ่มทำมาตั้งแต่เมื่อเดือนธันวาคม ปีที่แล้ว เขากล่าวว่าจุดมุ่งหมายมิใช่เพื่อบ่อนเซาะข้อตกลงใหม่หลังจากสนธิสัญ ญาเกียวโตหมดอายุไปแล้ว แต่เพื่อสนับสนุนข้อตกลงดังกล่าว

ส่วนคุณโรเจ้อร์ บัลเลนไทน์กล่าวว่าแผนการดังกล่าวนั้นประธานาธิบดีคนใหม่อาจจะต้องนำไปขัดเกลาอยู่บ้าง

คูณบิล เบ็กเคอร์กล่าวว่าแผนการเกี่ยวกับกิจด้านภูมิอากาศสำหรับประธานาธิบดีอเมริกันนี้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ จี 8 + 5 ซึ่งบรรดาประเทศกำลังพัฒนาที่ปล่อยมลพิษจะยอมผูกพันตนแต่เนิ่นๆ แต่ประวิงเรื่องที่จะต้องทำโดยทันทีไว้พลางก่อน

เขากล่าวด้วยว่าประเทศกลุ่ม จี-8จะผูกพันกับการลดมลพิษลงปีละ 2 เปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2553ถึงปีพุทธศักราช 2563 และว่าประเทศที่กำลังพัฒนามากที่สุด 5 ประเทศจะผูกพันกับการลดภาวะมลพิษปีละ 2 เปอร์เซ็นต์เรื่อยไปจนถึงปีพุทธศักราช 2593 และในท้ายที่สุดตอนกลางศตวรรษประเทศที่กำลังพัฒนาน้อยกว่าจะเริ่มลดมลพิษเช่นกัน

คุณโจนาธาน เชียเร่อร์กล่าวว่าภายในช่วงหกเดือนแรกนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบ ดีอเมริกันคนใหม่ต้องมีแผนการอยู่ในมืออย่างเรียบร้อย เพื่อที่ว่าการเจรจาเกี่ยวกับภูมิอากาศรอบต่อไปจะได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมหลังจากสนธิสัญญาเกียวโตหมดอายุแล้ว

คุณบิล เบ็กเคอร์กล่าวว่าเรื่องแบบนั้นจะเกิดขึ้นได้ถ้าการวางแผนระยะหัวเลี้ยวหัวต่อทำกันแต่เนิ่นๆ ยิ่งก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีได้ก็ยิ่งดี เขากล่าวด้วยว่าโครงการกิจด้านภูมิอา กาศสำหรับประธานาธิบดีอเมริกันคนใหม่ที่เขาเป็นคนอำนวยการได้ระบุจุดยืนอันละเอียด อ่อนเกี่ยวกับภูมิอากาศซึ่งจำเป็นต้องนำไปปฏิบัติให้สำเร็จและต้องมีกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิที่พร้อมจะทำงานเหล่านั้นให้กับประธานาธิบดีอเมริกันคนใหม่

XS
SM
MD
LG