ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การดำเนินงานเกี่ยวกับเชื้อเพลิงชีวภาพในประเทศอังกฤษ


ขณะนี้ อังกฤษกำลังเร่งดำเนินงานในเรื่องการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ โดยมีการ ตั้งเป้าหมายใหม่ในอีกไม่กี่สัปดาห์จากนี้ การดำเนินงานดังกล่าวจะเป็นก้าว แรก

ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางของสหภาพยุโรปที่กำหนดให้ 5 % ของเชื้อเพลิงที่ใช้ในการขนส่งทั้งหมดเป็นเชื้อเพลิงที่มาจากแหล่งพลังงานที่หมุนเวียนแปรรูปกลับมาใช้ได้ใหม่ภายในปี 2553

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมาธิการด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐสภาอังกฤษ เรียกร้องให้ มีการตั้งเป้าหมายการมีเชื้อเพลิงชีวภาพในเชื้อเพลิงยวดยานพาหนะในอังกฤษไว้ที่ 2% ครึ่งก่อน และขอให้มีการพิจารณาทบทวนและวิเคราะห์ผลกระทบ ข้อดีข้อเสีย ตลอดจนความยั่งยืนของเชื้อเพลิงชีวภาพให้รอบคอบก่อนที่จะ เพิ่มการใช้เชื้อเพลิงชนิดนี้ให้ถึงเป้าหมาย 5 % ที่สหภาพยุโรปตั้งไว้

คุณประภัสสร อักขราสา มีรายละเอียดจากรายงานผู้สื่อข่าว VOA, Tendai Maphosa จากกรุงลอนดอน มาเสนอ

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG