ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สำนักการพิมพ์ของรัฐบาลอเมริกัน จ้างบริษัทต่างชาติทำหนังสือเดินทางอิเลขโทรนิกส์รุ่นใหม่


จากการสอบสวนของ หนังสือพิมพ์ “The Washington Times “ พบว่าสำนักการพิมพ์ของรัฐบาลอเมริกันจ้างบริษัทต่างชาติให้เป็นผู้จัดทำหนังสือเดินทางอิเลขโทรนิกส์รุ่นใหม่และยังคิดราคาสำหรับของเหล่านั้นสูงเกินควรอีกด้วย

เมื่อวันพุธ จเรทั่วไปของสำนักการพิมพ์ของรัฐบาลอเมริกัน เจแอนโธนี ออกเดนกล่าวว่าสำนักงานของเขากำลังพิจารณาทบทวนเรื่องการผลิตหนังสือเดินทางอิเลขโทรนิกส์ของสำนักการพิมพ์อยู่อย่างละเอียด และว่าเรื่องดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนการทำงานของสำนักงานของเขาและจะมีการพิจารณาเรื่องการว่าจ้างบริษัทเอกชนให้ผลิตส่วนประกอบบางอย่างของหนังสือเดินทางอย่างเช่นแผ่นคอมพิวเตอร์ชิ๊พซึ่งฝังไว้ในหนังสือเดินทางด้วย นาย เจ แอนโทนี ออกเดนแสดงทัศนวิจารณ์ข้างต้นหลังจากหนังสือพิมพ์ The Washington Times ฉบับวันพุธอ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่ของรัฐสภาอเมริกันและของสำนักการพิมพ์ของรัฐบาลอเมริกันที่แสดงความวิตกกังวลว่าการจ้างผู้รับเหมาต่างชาติมาดำเนินการดังกล่าวจะปลอดภัยหรือไม่

หนังสือพิมพ์ The Washington Times รายงานว่าสำนักการพิมพ์ของรัฐบาลอเมริกันทำสัญญาจ้างบริษัทในยุโรปสองบริษัทให้เป็นผู้ผลิตแผ่นคอมพิวเตอร์ชิ๊พพร้อมด้วยเส้นใยลวดโดยทำการประกอบสิ่งที่ว่านี้ที่โรงงานแห่งหนึ่งในประเทศไทย บริษัทในประ เทศไทยแห่งนั้นคือบริษัท Smatrac ระบุไว้ในคำร้องที่ยื่นต่อศาลแห่งหนึ่งในประเทศเนเธอร์แลนด์เมื่อปีที่แล้วว่าเทคโนโลยีของบริษัทโดนจีนขะโมยไป

การว่าจ้างบริษัทต่างชาติดังกล่าวทำให้เกิดความวิตกกังวลในหมู่ผู้ทำการสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยของหนังสือเดินทาง แต่เจ้าหน้าที่ทั้งของกระทรวงการต่างประเทศอเมริกันและสำนักการพิมพ์ของรัฐบาลอเมริกันพยายามทำให้คนคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยของหนังสือเดินทาง และกล่าวด้วยว่ามีการคอยตรวจสอบผู้ผลิตในต่างประเทศกันอยู่เป็นประจำ

จเรทั่วไปของสำนักการพิมพ์ของรัฐบาลาอเมริกัน เจ แอนโธนี ออกเดนกล่าวว่ารายละเอียดเกี่ยวกับข้อบกพร่องต่างๆในด้านการจัดทำหนังสือเดินทางที่ระบุไว้ในรายงานฉบับวันที่ 12 ตุลาคมที่หนังสือพิมพ์ The Washington Times นำมาอ้างนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยว ข้องกับหนังสือเดินทางแบบเก่า ซึ่งไม่มีแผ่นคอมพิวเตอร์ชิ๊พ

นายออกเดนกล่าวด้วยว่าเขามิได้แจ้งให้ผู้สอบสวนของรัฐสภาอเมริกันทราบว่าเขาไม่ทราบเรื่องที่สำนักการพิมพ์ของรัฐบาลอเมริกันกำลังได้กำไรอย่างมากมาย แต่เขาไม่ยอมเปิดเผยรายละเอียดของเรื่องที่นำมาถกแถลงกันนั้น

เขาขอให้ไปซักถามเจ้าหน้าที่ของสำนักการพิมพ์ของรัฐบาลอเมริกันคนอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องการทำธุรกิจของหน่วยงานแห่งนั้น แต่ตั้งข้อสังเกตไว้ ด้วยว่าเรื่องผลกำไรนี้อาจมีการให้คำจำกัดความไว้แตกต่างกัน

เมื่อดูจากเอกสารและการให้สัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่แห่งรัฐบาลชุดประธานาธิบดีบุชจะเห็นว่าสำนักการพิมพ์ของรัฐบาลอเมริกันได้กำไรจากการผลิตหนังสือเดินทางอิเลขโทรนิกส์ราว 100 ล้านเหรียญสหรัฐนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2549 เป็นต้นมา และการจำหน่ายหนังสือเดินทางที่ว่านี้ให้กระทรวงการต่างประเทศอเมริกันนั้นมีราคาสูงกว่าต้นทุนมากทีเดียว

เรื่องผลกำไรที่ว่านี้กำลังทำให้ผู้สอบสวนของรัฐสภาอเมริกันเกิดความกังขาว่าสำนักการพิมพ์ของรัฐบาลอเมริกันกำลังปฏิบัติตามกฎหมายที่จำกัดกิจกรรมในการประกอบธุรกิจของสำนักการพิมพ์ไว้แค่ให้ได้รับค่าใช้จ่ายในการพิมพ์หนังสือเดินทางกลับคืนเท่าที่ได้ลงทุนไปเท่านั้นหรือไม่?


XS
SM
MD
LG