ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รายงานการสำรวจ เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องโรคเอดส์


รายงานฉบับใหม่ระบุว่าประชาชนจำนวนมากในประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก 7 ประเทศยังขาดความรู้ความ เข้าใจในเรื่องโรคเอดส์และเชื้อ HIV

ตั้งแต่มีการค้นพบเชื้อไวรัส HIV เมื่อ 25 ปีที่แล้ว ได้มีโครงการรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องโรคเอดส์เกิดขึ้นมากมาย ทั่วโลก คิดเป็นเงินลงทุนหลายสิบล้านดอลล่าร์ แต่ถึงกระนั้นก็ตาม รายงานฉบับล่าสุดของมูลนิธิ World Vision ระบุว่า 1 ใน 3 ของประชากรประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก 7 ประเทศ ได้แก่ แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมันนี อิตาลี ญี่ปุ่น อังกฤษและสหรัฐ ยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์และเชื้อ HIV และ 1 ใน 4 ของประชากรในประเทศเหล่านั้นยังคงเชื่อว่า ปัจจุบันปัญหา เรื่องโรคเอดส์ถูกนำมาขยายเกินความเป็นจริง

คุณ Richard Stearns ประธานมูลนิธิ World Vision กล่าวว่า บ่อยครั้งที่ข้อมูลทางสถิติและวิทยาศาสตร์ที่มีมากมาย เกี่ยวกับโรคเอดส์ ทำให้มุมมองเกี่ยวกับผลกระทบของโรคร้ายชนิดนี้ที่มีต่อมวลมนุษย์นั้น ถูกลดทอนความสำคัญลงไป
คุณ Stearns บอกว่า สำหรับผู้คนหลายล้านคนในประเทศพัฒนาแล้ว เรื่องโรคเอดส์ดูเหมือนเรื่องไกลตัว เป็นเรื่องเกินความ จริง เป็นปัญหาของคนอื่นซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่ห่างไกล ไม่ใช่สิ่งที่พบเจอในชีวิตประจำวัน อย่างไรก็ตาม รายงานชิ้นนี้ระบุว่าสิ่ง ที่น่าแปลกใจก็คือ 80% ของกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจต่างบอกว่า รัฐบาลประเทศตนควรเพิ่มความช่วยเหลือให้แก่เด็กกำพร้า ที่พ่อแม่เสียชีวิตจากโรคเอดส์ และ 44% บอกว่ายินดีจ่ายเงินภาษีเพิ่ม เพื่อเข้ากองทุนเพื่อการวิจัย ป้องกันและรักษาผู้ติดเชื้อ HIV ในขณะที่ 64% ยินดีบริจาคเงินโดยตรงให้แก่กองทุนช่วยเหลือเด็กที่ติดเชื้อเอดส์ และ 71% เห็นด้วยว่าตนควรมีส่วนร่วม ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อ HIV และโรคเอดส์

ครับ มูลนิธิ World Vision มุ่งเน้นที่การให้ความช่วยเหลือแก่เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ เวลานี้มูลนิธิมีโครงการต่างๆ เกี่ยวกับโรคเอดส์ใน 60 ประเทศ World Vision ประเมินว่าปัจจุบันทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อ HIV ราว 33 ล้านคน และมีเด็กกำพร้าที่พ่อ แม่เสียชีวิตเพราะโรคเอดส์ราว 15 ล้านคน และยังเพิ่มขึ้นวันละประมาณ 6 พันคน

งานวิจัยครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 3 พันคน ผู้สนับสนุนการวิจัยบอกว่าในอนาคตจะมีการสำรวจใหม่อีกครั้ง เพื่อตรวจสอบทัศนคติ ของกลุ่มตัวอย่างว่าจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ อย่างไรXS
SM
MD
LG