ลิ้งค์เชื่อมต่อ

“Green Degree” หลักสูตรการศึกษาใหม่ด้านสิ่งแวดล้อม


ขณะนี้ทางวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วสหรัฐ จัดให้มีหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อสร้างความสมดุลย์ ระหว่างเศรษฐกิจและระบบนิเวศน์ให้เติบโตไปพร้อมๆ กัน หรือที่เรียกว่า “Sustainability Study” หลักสูตรนี้ ว่าด้วยวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์ พลังงานหมุนเวียน และวิชาอื่นๆ ด้วย

มหาวิทยาลัย Antioch ในรัฐนิว แฮมเชอร์ และมหาวิทยาลัยการจัดการ Maharishi ในรัฐไอโอวา เป็นเพียงสอง สถาบันที่มีหลักสูตรการศึกษาบริหารทรัพยากรแบบยั่งยืน ในขณะที่ มหาวิทยาลัยโดมินิกัน วิทยาเขตแคลิฟอร์เนีย ที่อยู่ใกล้ๆ กับซานฟรานซิสโก นักศึกษาสามารถศึกษา ต่อระดับปริญญาโท ในสาขาการ ประกอบการแบบยั่งยืนได้ เจ้าหน้าที่ของทางมหาวิทยาลัยกล่าวว่า สาขาวิชานี้รวมเอาวัตถุประสงค์ด้านการเงินโลก ความยุติธรรมในสังคม และขบวนการด้านสิ่งแวด ล้อมเอาไว้ด้วยกัน

ในปีนี้ มหาวิทยาลัยอริโซน่าเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนที่เรียกว่า Global Institute of Sustainability ขึ้นมาเพื่อ การศึกษาวิจัยกรมกองต่างๆ แล้วนำข้อมูลเหล่านั้นกลับมายังสถานศึกษา ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังเปิดตัวคณะการจัดการทรัพยากรแบบยั่งยืนหรือ School of Sustainability ซึ่งแยกสาขามาจาก หลักสูตรการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่แต่เดิม อีกด้วย

เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยเพิ่งจะเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนนี้เป็นปีการศึกษาแรก ดังนั้นนักศึกษาจึงสามารถลง เรียนได้ทั้งปริญญาโท หรือปริญญาเอก ในสาขาการจัดการทรัพยากรแบบยั่งยืน และอีกไม่นานก็จะมีหลักสูตรนี้สำ หรับนักศึกษาปริญญาตรีด้วย

เจ้าหน้าที่ของทางมหาวิทยาลัยอริโซน่ากล่าวว่า คณะการจัดการทรัพยากรแบบยั่งยืน มุ่งให้ความรู้แก่ผู้นำรุ่นใหม่ ในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ แต่ในบางครั้งบรรดา ผู้เชี่ยวชาญต่างตั้งคำถามกันว่า นักศึกษาที่เรียนจบสาขานี้ จะสามารถประ คองตัวเองในการหางานทำได้หรือไม่

คุณชาล์ส เรดแมน ผู้อำนวยการ School of Sustainability ที่มหาวิทยาลัยอริโซน่า กล่าวว่า เจ้าหน้าที่รัฐบาล ในส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ จัดให้มีคณะกรรมการด้านการบริหารทรัพยากรแบบยั่งยืน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน สิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น และว่าบริษัทธุรกิจในปัจจุบัน ก็กำลังต้องการ ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในการประกอบธุรกิจ โดยที่ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นเดียวกัน

อาจารย์ชาล์ส เรดแมนบอกว่าขณะนี้บรรดาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่างๆ ต้องการอาจารย์ที่สามารถสอนหลัก สูตรการบริหารทรัพยากรแบบยั่งยืนกันสูงมาก

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG