ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ความคิดเห็นของคนอเมริกันส่วนใหญ่ ที่มีต่อสถานะและจุดยืนของสหรัฐบนเวทีโลก


ผลการสำรวจความคิดเห็นหลายชิ้นในช่วงหลังนี้ แสดงว่าคนอเมริกันส่วนใหญ่ไม่พอใจสถานะ และจุดยืนของสหรัฐในเวทีโลก คนเหล่านี้ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงในนโยบายต่างประเทศ

นักรัฐศาสตร์ชี้ว่า ไม่นานหลังจากที่สงครามเย็นสิ้นสุดลง นโยบายต่างประเทศรวมทั้งประเด็นปัญ หาระหว่างประเทศต่างๆ เริ่มมีความสำคัญน้อยลงสำหรับคนอเมริกัน แต่เหตุการณ์ก่อการร้ายเมื่อ วันที่ 11 กันยายน ได้เปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดของคนอเมริกันอีกครั้งหนึ่ง เพราะจากความรู้สึกที่ว่ามีความอ่อนไหวจากการโจมตีของผู้ก่อการร้าย คนอเมริกันได้หันมาสนใจกับเรื่องราวนอกพรมแดน ของตน และพร้อมที่จะสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารในต่างประเทศ อย่างเช่นอิรัค หรืออัฟกานิสถานเพื่อลดความเสี่ยงของเหตุการณ์ร้ายในประเทศ

แต่คุณ Frank Newport นักวิจัยของบริษัท Gallop ชี้ว่า มีคนอเมริกันจำนวนมากขึ้นที่ไม่พอใจ นโยบายต่างประเทศสหรัฐ ตัวอย่างก็คือจำนวนผู้ที่สนับสนุนจุดยืนของสหรัฐในเวทีโลกในช่วงหลัง 11 กันยายนนั้นมีระดับสูง แต่หลังจากที่สงครามในอิรัคเริ่มขึ้นในปี 2546 แล้ว จำนวนผู้ที่สนับสนุนท่าทีดังกล่าวก็เริ่มลดลง

คุณ Frank บอกด้วยว่า ในปีนี้จำนวนผู้ที่ไม่พอใจกับนโยบายต่างประเทศดังกล่าวนี้มีสูงถึง 61 เปอร์เซนต์ ซึ่งนับเป็นความพลิกผันอย่างมากทีเดียวและในการสำรวจของ Chicago Coucil on Global Affair เมื่อปีที่ปล้ว ผู้ตอบคำถามถึง 76 เปอร์เซนต์คัดค้านการที่สหรัฐจะไปมีบทบาทนำในการแก้ปัญหาระหว่างประเทศต่างๆ โดยขณะนี้คนอเมริกันต้อง

การให้ผู้นำสหรัฐเพิ่มความร่วมมือกับประเทศอื่นๆ และทำงานร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อแก้ปัญหาภัย คุกคามต่อความมั่นคงต่อประเทศและในขณะที่คนอเมริกันให้ความสำคัญกับเรื่องการก่อการร้ายระหว่างประเทศ ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่สหรัฐกำลังเผชิญอยู่นั้น คนเหล่านี้ก็มองไม่เห็นหรือไม่เชื่อว่า สงครามในอิรัคเป็นส่วนหนึ่งของภัยคุก คามที่ว่านี้ ซึ่งตัวอย่างของเรื่องนี้จะเห็นได้จากการที่ ความสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในอิรัคนั้น ลดลงจากระดับ 55 เปอร์เซนต์เมื่อปี 2546 ซึ่งเป็นปีที่สหรัฐเริ่มทำสงครามในอิรัค เหลือเพียง 35 เปอร์เซนต์ในปีนี้

คุณ Regina Corso ผู้อำนวยการหน่วยงานวิจัย Harris Poll ในรัฐนิวยอร์คอธิบายว่า เมื่อสงครามในอิรัคเริ่มขึ้นใหม่ๆ นั้น มีคนอเมริกันเกิน 50 เปอร์เซนต์ที่สนับสนุนเรื่องนี้ แต่ในขณะนี้เหลือเพียงราว 30 เปอร์เซนต์เท่านั้น ที่บอกว่าการส่งทหารเข้าไปรบในอิรัคเป็นสิ่งที่ถูกต้อง

นอกจากนั้นแล้ว การวิจัยหลายชิ้นยังให้ผลสอดคล้องกันว่า ขณะนี้คนอเมริกันส่วนใหญ่ต้องการ ให้ใช้มาตรการทางการทูต เพื่อกดดันประเทศอื่นๆ ให้เคารพในเรื่องสิทธิมนุษยชน และผลการวิจัย เหล่านี้ระบุด้วยว่า คนอเมริกันเริ่มจะลังเลใจ ที่จะให้เรื่องการสร้างประชาธิปไตยในประเทศอื่นๆ นั้นเป็นเสาหลักที่สำคัญในนโยบายต่างประเทศของสหรัฐ

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG