ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ทัศนคติของชาวรัฐนิว แฮมเช่อร์ ที่มีต่อการหาเสียงเลือกตั้งตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ


การเลือกตั้งขั้นต้นในสหรัฐ ซึ่งนำไปสู่การเลือกตัวแทนของพรรคการเมือง เข้าช่วงชิงตำ แหน่งประธานาธิบดีต่อจากประธานาธิบดี จอร์ช ดับเบิลยู บุชในปีค.ศ. 2008 จะเริ่มต้น ที่รัฐนิว แฮมป์เช่อร์ในวันที่ 27 มกราคม ศกหน้านี้ และคนในรัฐนิว แฮมป์เช่อร์มีความคิด เห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นสำคัญในการหาเสียงครั้งนี้บ้าง

รายงานการสำรวจของ ONE องค์กรเอกชนที่มุ่งหมายจะผนึกความคิดของคนอเมริกัน ให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และเป็นผู้จัดให้มีการสำรวจทัศนคติของชาวรัฐนิว แฮมป์เช่อร์ ชี้ให้เห็นว่า ชาวรัฐนิว แฮมป์เช่อร์อยากจะเห็นผู้ที่แข่งขันช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดี มีจุดยืนที่แข็งขันในการแก้ไขปัญหาของโลกทางด้านความยากจน ความหิวโหย และโรค ภัยไข้เจ็บ และไม่ต้องการเห็นนโยบายต่างประเทศของพรรคการเมืองจำกัดอยู่เพียงแค่ ความมั่นคงของประเทศ โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณกระทรวงกลาโหม และการต่อต้าน การก่อการร้ายเท่านั้น

ผู้สำรวจความคิดเห็นของชาวรัฐนิว แฮมป์เช่อร์ ทั้งของพรรครีพับลิกันและเดโมแครทสอบ ถามผู้ที่จะลงคะแนนเสียง มากกว่า 500 คนในแต่ละพรรค และพบว่า คนเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าสนับสนุนพรรคไหนอยากเห็นการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งนี้ ให้ความสำคัญ กับปัญหาของโลก

John McLaughlin นักสำรวจทัศนคติของพรรครีพับลิกัน ยกตัวอย่างคำถามคำตอบส่วน หนึ่งของแบบสอบถามมาเล่าให้ฟังว่าเมื่อถามว่าเด็กนับล้านๆคนทั่วโลกเสียชีวิตเพราะโรคและความอดอยากที่สามารถป้องกันได้ และว่าสหรัฐมีความรับผิดชอบทางศีลธรรมที่จะต้องให้ความช่วยเหลือหรือไม่ ชาวพรรคเดโมแครท 93% และชาวพรรครีพับลิกัน 84% ตอบว่า ควรให้ความช่วยเหลือ และต่อคำถามที่ว่า การมีกำลังทหารเข้มแข็งแต่เพียงอย่างเดียวนั้น ไม่เพียงพอกับการ ป้องกันประเทศ แต่จะต้องปรับปรุงความสัมพันธ์ทางการทูตด้วยการให้ความช่วยประเทศยากจนทางด้าน

สาธารณสุข การศึกษา และโอกาสที่จะทำมาหากิน และให้ใช้ความช่วยเหลือต่างประเทศ เพื่อผูกมิตรทั่วโลกหรือไม่นั้น ผู้ที่เห็นด้วยเป็นพวกเดโมแครท 91% และรีพับลิกัน 78% ทั้งสองฝ่ายยังต้องการให้มีการรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์ในแอฟริกาต่อไปด้วย

และ Jeffrey Garin นักสำรวจทัศนคติของพรรคเดโมแครท บอกว่า ประเด็นที่ผู้มีสิทธิลงคะ แนนเสียงเลือกตั้งในรัฐนิว แฮมป์เช่อร์ อยากให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งให้ความสนใจโดยเฉพาะ คือปัญหาความยากจน

นักสำรวจความเห็นผู้นี้บอกว่า 60% ของผู้ที่สนับสนุนพรรครีพับลิกัน และ 70% ของพรรค เดโมแครทอยากเห็นผู้สมัครที่สนับสนุนความพยายามที่จะลดจำนวนคนยากจนหิวโหยในโลกลงให้ได้ครึ่งหนึ่ง หรือ ราวๆ 300 ล้านคนต่อปี รวมทั้งให้การศึกษาแก่เด็กๆ แม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายสูงก็ตาม

ONE เป็นองค์กรที่มีสมาชิกมากกว่าสองล้านคนทั่วสหรัฐ สมาชิกเหล่านี้ยังรวมถึงองค์กร ที่ไม่หวังกำไรและที่ให้ความช่วยเหลือผู้คนทางมนุษยธรรมมากกว่าหนึ่งร้อยแห่ง ผู้ที่มีตำ แหน่งระดับสูงทางการทหาร การศาสนา และสมาชิกชั้นนำของพรรคเดโมแครทและ รีพับลิกัน และ Mike McCarry อดีตโฆษกทำเนียบไว้ท์ เฮ้าส์ในสมัยประธานาธิบดีบิล คลินตั้น และเวลานี้ เป็นนักวิเคราะห์คนหนึ่งของ ONE กล่าวว่า ผลการสำรวจทัศนคติ ครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า คนอเมริกันให้ความสนใจกับปัญหาของโลก และกล่าวถึงผลการสำ รวจไว้ดังนี้ว่าตัวเลขที่ได้จากการสำรวจความคิดเห็นชี้แนะว่า คนทั่วโลกไม่ได้มองสหรัฐใน ทางที่ดี อย่างที่คนอเมริกันอยากจะเห็น และคนอเมริกันเห็นว่า การแก้ไขปัญหาเรื่องโรคภัย ไข้เจ็บและความยากจนในโลก เป็นเรื่องที่สหรัฐควรจะทำ

ผู้สังเกตการณ์คนอื่นๆ ยังเชื่อด้วยว่า การเข้าแก้ไขปัญหาเหล่านั้น จะช่วยส่งเสริมความมั่น คงให้กับสหรัฐโดยจะช่วยสร้างมิตรและลดความรู้สึกต่อต้านอเมริกาลง

XS
SM
MD
LG