ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สถานการณ์ความรุนแรงในภาคใต้ของประเทศไทย


ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในภาคใต้ของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสังหารผู้โดยสารรถตู้เก้าคนในยะลาเมื่อเร็วๆนี้ ทำให้ผู้สังเกตการณ์หลายคนมีความเห็นว่า ดูเหมือนว่าผู้ก่อความไม่สงบกำลังพยายามจะขับไล่ผู้ที่มิได้นับถือศาสนาอิสลามออกจากพื้นที่ แม้ว่ารัฐบาลกำลังพยายามเป็นอย่างมากที่จะก่อให้เกิดความสงบสันติขึ้นในภาคใต้

คุณสุนัย ผาสุก เจ้าหน้าที่ขององค์กร Human Rights Watch ให้ความเห็นเกี่ยวกับการโจมตีที่ยะลาว่า ข้อความที่ได้จากผู้ก่อความไม่สงบ คือจะไม่มีการประนีประนอม หรือการเจรจา คนไทยที่เป็นชาวพุทธ และผู้ที่มีเชื้อจีนกลายมาเป็นเป้าโจมตีในเวลานี้ ความคิดก็คือ ทำให้คนกลุ่มนี้เกิดความกลัว กลัวว่าไม่ได้รับการคุ้มครองป้องกัน เพราะฉะนั้น ถ้าอยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไป ก็ต้องอพยพออกจากภาคใต้

ในอีกด้านหนึ่ง International Crisis Group กลุ่มที่ศึกษานโยบายความมั่นคง กล่าวว่า สมรรถนะของผู้ก่อความไม่สงบในการวางระเบิดปรับเปลี่ยนขึ้นมาอยู่ตลอดเวลา เฉพาะในเดือนกุมภาพันธ์ มีการวางระเบิดมากถึง 81 ครั้ง โดยในวันหนึ่งนั้น มีการวางระเบิดถึง 37 ครั้ง เปรียบเทียบกับการวางระเบิดเดือนละราวๆ 30 ครั้ง หรือน้อยกว่า ในช่วงเวลาสามเดือนก่อนหน้านั้น คุณ Francesca Lawe-Davies นักวิเคราะห์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ ICG เป็นห่วงว่า เวลาสำหรับการแก้ไขเหตุการณ์ใกล้จะสิ้นสุดลง

นักวิเคราะห์ความมั่นคงผู้นี้กล่าวว่า ยังพูดไม่ได้ในขณะนี้ว่า รัฐบาลสูญเสียภาคใต้ แต่คิดว่าจำเป็นที่จะต้องมีการดำเนินมาตรการอย่างจริงจังเพื่อป้องกันมิให้เหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้น และเวลากระชั้นเข้ามามากขึ้นทุกที

อาจารย์ชิดชนก ราฮิมุลลาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้ความเห็นว่า ผู้ก่อความไม่สงบมีความเชื่อมั่นมากขึ้นทุกที ว่าจะขับชาวพุทธและผู้มีเชื้อสายจีนออกไปจากภาคใต้ได้ และว่ามีหลายสิบครอบครัวที่โยกย้ายออกไปแล้ว

นักวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กล่าวว่า รัฐบาลพยายามเจรจาสันติภาพ แต่ผู้ก่อความไม่สงบไม่เจรจาด้วยเพราะข้อเสนอจากรัฐบาล ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาต้องการ คือ รัฐอิสระ ซึ่งรัฐบาลปฏิเสธ และคิดว่าพวกผู้ก่อความไม่สงบต้องการแสดงพลังให้เห็นว่าเข้มแข็งกว่า

ขณะเดียวกัน กำลังมีความวิตกกังวลกันว่าจะมีแรงสะท้อนกลับจากชาวพุทธ ซึ่งถ้าเป็นจริง คุณสุนัย ผาสุกบอกว่าจะเป็นเรื่องน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่ง

เจ้าหน้าที่ของ Human Rights Watch กล่าวแสดงความวิตกกังวลเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์ในภาคใต้จะเพิ่มความรุนแรงและกลายมาเป็นความขัดแย้งระหว่างชาวพุทธกับชาวมุสลิมเชื้อสายมาเลย์

นักวิเคราะห์ของ International Crisis Group ให้ความเห็นส่งท้ายว่า การใช้กำลังทหารตอบโต้แต่เพียงอย่างเดียวจะไม่ได้ผล และเสนอแนะว่า รัฐบาลควรชั่งน้ำหนักระหว่างความมั่นคงกับการปกป้องสิทธิมนุษยชนให้สมดุลในการดำเนินการ และว่าวิธีหนึ่งที่อาจผ่อนคลายความตึงเครียดระหว่างชุมชนได้ คือการใช้ทีมรักษาความมั่นคงที่เป็นชาวพุทธกับชาวมุสลิมร่วมกัน

XS
SM
MD
LG