ลิ้งค์เชื่อมต่อ

เสนอตั้งเครือข่ายพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในอเมริกา


การเสวนาเรื่อง “รู้ทันประเทศไทย” ซึ่งมีคนไทยกว่าสองร้อยคนในเขตชานกรุงวอชิงตันและรัฐใกล้เคียง ให้ความสนใจไปติดตามรับฟังและซักถามปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมืองไทย มีขึ้นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคมในรัฐเวอร์จิเนียใกล้กรุงวอชิงตัน ประเด็นหนึ่งที่อาจารย์สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ หนึ่งในผู้อภิปรายพูดถึง คือเรื่องบทบาทของคนไทยในสหรัฐที่อาจจะมีส่วนในการแก้ไขปัญหาของประเทศ

อาจารย์สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หนึ่งในตัวแทนพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย เรียกร้องให้คนไทยในสหรัฐรวมตัวกันเป็นเครือข่ายพันธมิตรประชาธิปไตยสหรัฐ เพื่อร่วมกันติดตามตรวจสอบการแก้ไขปัญหาของประเทศ นักวิชาการไทยผู้นี้ให้ความเห็นว่า เครือข่ายพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยสหรัฐควรจัดสัมมนาเพื่อรวบรวมความคิดเห็นของคนไทยจากรัฐต่าง ๆ และจัดทำเป็นข้อเสนอชุดพิเศษส่งไปยังประเทศไทย ซึ่งอาจรวมหัวข้อ เช่น การตรวจสอบการแก้ปัญหาทุจริตคอรัปชั่น ปัญหาสถานการณ์ความรุนแรงในภาคใต้

การปฏิรูปการเมือง และการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ด้วย ทั้งนี้ อาจารย์สมเกียรติมองว่า คนไทยในสหรัฐมีลักษณะพิเศษที่สามารถเป็นกลไกสำคัญช่วยแก้ไขปัญหาประเทศได้ กล่าวคือ มีฐานะทางเศรษฐกิจดี ภูมิความรู้ดี มีประสบการณ์ตัวอย่างของประเทศในระบอบประชาธิปไตย และมีการรวมตัวกันในขณะนี้อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน

นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกล่าวว่า มีข้อเสนอเรื่องการจัดตั้งเครือข่ายพันธมิตรประชาธิปไตยในสหรัฐแล้วจากชุมชนไทยในนครลอส แอนเจลิส ชิคาโก และจากกรุงวอชิงตัน รวมถึงทางยุโรปด้วย โดยที่คนไทยในต่างประเทศทั้งหมดจะมาประชุมกันที่สหรัฐและจัดทำข้อเสนอชุดพิเศษส่งไปยังประเทศไทย ซึ่งจะเสนอแนวทางว่า ประเทศไทยควรดำเนินการในเรื่องอะไรบ้าง และว่าปัญหาเร่งด่วนในตอนนี้ คือ การชำระสะสางระบอบทักษิณ

อาจารย์สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ ยังกล่าวแสดงความเชื่อมั่นว่า เครือข่ายพันธมิตรประชาธิปไตยของคนไทยในสหรัฐและนานาชาติ จะมีบทบาทสำคัญในการตรวจสอบความผิดพลาดทางนโยบาย และการแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ โดยประชาชนสามารถเข้าชื่อกัน เรียกร้องให้จัดตั้งคณะกรรมการชุดพิเศษขึ้นมาตรวจสอบปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้น รวมทั้งแสดงความคิดเห็นในการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ฉบับประชาชน ซึ่งนักวิชาการผู้นี้กล่าวว่า “(ควรมี) การนำเสนอกลไก กติกา ที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญในการปฏิรูปแบบใหม่ และสนับสนุนให้มีการจัดสัมมนาระดับสาธารณะที่กรุงเทพโดยมีตัวแทนจากสหรัฐและนานาชาติไปร่วมกันสัมมนาครั้งยิ่งใหญ่เลย”

ทั้งนี้ อาจารย์สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ เชื่อว่า การรวมพลังของคนไทยในสหรัฐและประเทศอื่น ๆ จะเป็นกลไกสำคัญช่วยขับเคลื่อนการแก้ปัญหาของประเทศ และแสดงออกถึงพลังการมีส่วนร่วมของคนไทยอย่างแท้จริง

XS
SM
MD
LG