ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ดร. เจิมศักดิ์ ปิ่นทองกำหนดมาตรวัดการทำงานของรัฐบาลเฉพาะกาล


Voice of America ภาคภาษาไทยสัมภาษณ์ดร. เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ซึ่งเดินทางร่วมไปกับตัวแทนของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย เมื่อเร็วๆนี้ เพื่อพบปะและเสวนากับชุมชนไทยตามเมืองต่างๆในสหรัฐ เกี่ยวกับการปฏิวัติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และก้าวต่อไปที่รัฐบาลเฉพาะกาลควรพิจารณาดำเนินการ ประเด็นสำคัญอันหนึ่งที่ Voice of America ภาคภาษาไทย สอบถามนักวิชาการไทยผู้นี้ คือ มาตรวัดความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการทำงานของรัฐบาลเฉพาะกาลชุดนี้ คืออะไร ดร. เจิมศักดิ์ ปิ่นทองอธิบายไว้ว่า จะต้องมีการใช้กระบวนการยุติธรรมพิสูจน์ให้ชัดเจนว่าอะไรผิด อะไรถูก ยึดจารีตประเพณีของระบอบประชาธิปไตย กล่าวคือประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ โดยเฉพาะในเรื่องการรับรู้ข่าวสาร มีสภานิติบัญญัติที่ประชาชนสามารถตรวจสอบการทำงานได้ และท้ายที่สุด ให้ประชาชนได้มีส่วนในการร่างรัฐธรรมนูญที่จะนำมาใช้ในการปกครองประเทศต่อไป

XS
SM
MD
LG