ลิ้งค์เชื่อมต่อ

วิเคราะห์: เช็คจุดยืนอาเซียนต่อวิกฤตเมียนมา เมื่อสมการการเมืองเปลี่ยนผัน


ประชาคมอาเซียนยังคงถูกวางบทบาทในการกู้วิกฤตในเมียนมา แต่เมื่อสมการการเมืองของแต่ละประเทศสมาชิกเปลี่ยนผัน พ่วงด้วยความขัดแย้งภายในประเทศที่ยกระดับ หลายฝ่ายจึงยิ่งเพ่งเล็งมาที่อาเซียนอีกครั้งว่าจะเปลี่ยนท่าทีในการแก้ปัญหาความขัดแย้งนี้หรือไม่?

หมวดหมู่

XS
SM
MD
LG