ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ญี่ปุ่นเร่งหามาตรการรองรับ นักท่องเที่ยวล้นภูเขาไฟฟูจิ


จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลส่งผลให้แหล่งท่องเที่ยวบนภูเขาไฟฟูจิ ยอดเขาที่สูงที่สุดของญี่ปุ่นพบปัญหามากมาย ทั้งยังก่อให้เกิดความเครียดต่าง ๆ เช่น การต่อแถวยาวของผู้คน ขยะล้นถัง ไปจนถึงห้องน้ำที่ใช้งานไม่ได้ เป็นต้น

XS
SM
MD
LG