ลิ้งค์เชื่อมต่อ

เกษตรกรอเมริกันใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพิ่มผลผลิตใน "ฟาร์มไฮเทค"


ปัจจุบัน เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังมีบทบาทมากขึ้นในแทบทุกภาคเศรษฐกิจ รวมทั้งการเกษตร

XS
SM
MD
LG