ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การศึกษาระบุว่า Brexit ส่งผลให้เกิดความแตกแยกด้านค่านิยมที่หยั่งรากลึกกว่าความแตกต่างทางการเมือง


XS
SM
MD
LG