ลิ้งค์เชื่อมต่อ

นักเรียนไทยใช้ฐานข้อมูลนาซ่าพบแนวทางแก้ปัญหาภัยแล้งและผลผลิตการเกษตร


นักเรียนทุนไทยในอเมริกาที่เข้าร่วมโครงการ NASA Develop ซึ่งนำฐานข้อมูลขององค์การนาซ่ามาพัฒนาและประมวลผลในงานวิจัย สามารถค้นพบแนวทางและดัชนีชี้วัดที่อาจใช้แก้ปัญหาภัยแล้งและปัญหาผลผลิตการเกษตรของไทยได้

XS
SM
MD
LG