ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ประธานคณะกรรมการการสื่อสารของสหรัฐ (FCC) เสนอ ‘net neutrality’ หรือความเท่าเทียมทางอินเทอร์เน็ต


APTOPIX Internet Neutrality

FCC เสนอให้รัฐบาลควบคุมการใช้บริการ internet ในลักษณะเดียวกันกับการควบคุมสาธารณูปโภค เพื่อให้อินเทอร์เน็ตคงความรวดเร็ว เป็นธรรม

นาย Tom Wheeler ประธานคณะกรรมการการสื่อสารของสหรัฐ (FCC) เสนอให้รัฐบาลควบคุมการใช้บริการ internet ในลักษณะเดียวกันกับการควบคุมสาธารณูปโภค เพื่อให้ internet คงความรวดเร็ว เป็นธรรม และให้คนทุกคนเข้าไปใช้ได้ ซึ่งเรียกกันว่า ‘net neutrality’

ข้อเสนอนี้จะป้องกันมิให้ผู้ให้บริการ internet รายใหญ่ๆ ยอมให้บริษัทธุรกิจที่ร่ำรวยและขายบริการชมภาพยนตร์ออนไลน์ จ่ายค่าใช้ internet สูงขึ้นเพื่อให้ลูกค้าของตนได้ชมภาพยนตร์ออนไลน์ได้เร็วขึ้น บริษัทที่เล็กกว่าจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบ

บรรดาผู้ให้บริการ internet ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอนี้ ในขณะที่ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยเทคโนโลยี TechFreedom ให้ความเห็นว่า ระบบ internet ไม่เคยเป็นกลางเพราะอุปกรณ์ router ของระบบเป็นผู้จัดลำดับของการสัญจรของข้อมูลอยู่ตลอดเวลา

นอกจากนี้ ธุรกิจที่บริการเนื้อหาทาง internet อย่างเช่น YouTube และ Netflix ได้ลงทุนจัดสร้างระบบการส่งมอบเนื้อหา เพื่อให้เป็นที่แน่ใจว่าจะสามารถส่งผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการได้

FCC จะประชุมเพื่อลงคะแนนเสียงต่อข้อเสนอนี้ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์นี้

XS
SM
MD
LG