ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ความหวังโรบินฮูดคนไทยหลังปฏิรูปกฎหมาย ตม. สหรัฐฯ

  • Pinitkarn Tulachom

เปิดใจและมุมมองส่วนหนึ่งของ 'โรบินฮูด' คนไทยใอเมริกาที่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิอาศัยในอเมริกาถูกต้องตามกฎหมายเป็นครั้งแรกหลังจากประธานาธิบดี บารัค โอบามา ประกาศบังคับใช้กฎหมายปฏิรูประบบตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐฯ

หมวดหมู่

XS
SM
MD
LG