ลิ้งค์เชื่อมต่อ

วิกฤติเศรษฐกิจโลกทำให้ช่องว่างการมีงานทำระหว่างหญิงกับชายกว้างขึ้น


Direct link

ILO เปิดเผยว่าผู้หญิงมีอัตราว่างงานสูงกว่าผู้ชายและช่องว่างของการมีงานทำระหว่างผู้หญิงและผู้ชายจะยังไม่ดีขึ้นในอีกหลายปีต่อจากนี้

หมวดหมู่

XS
SM
MD
LG