ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รายงาน UN ระบุการยกเลิกหรือลดโทษในกฎหมายห้ามค้าประเวณีจะทำให้แรงงานทางเพศในเอเชียมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการแพทย์มากขึ้น


Direct link

รายงาน UN ระบุการยกเลิกหรือลดโทษในกฎหมายห้ามค้าประเวณีจะทำให้แรงงานทางเพศในเอเชียมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการแพทย์มากขึ้น

หมวดหมู่

XS
SM
MD
LG