ลิ้งค์เชื่อมต่อ

โรคนอนไม่หลับกลายเป็นปัญหาทั่วโลก


การวิจัยชิ้นใหม่พบว่ามีคนทั่วโลกมีปัญหานอนไม่หลับกันเพิ่มมากขึ้น ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าการนอนไม่หลับเกี่ยวเนื่องกับโรคภัยไข้เจ็บหลายอย่าง อาทิ โรคทางหลอดเลือดและโรคเบาหวาน

หมวดหมู่

XS
SM
MD
LG