ลิ้งค์เชื่อมต่อ

โยคะสร้างงานและความหวังแก่ชาวสลัมในกรุงไนโรบี


ชาวสลัมในกรุงไนโรบีเมืองหลวงเคนยาใช้การฝึกโยคะเยียวยาจิตใจและสร้างความสมานฉันท์หลังความรุนแรงทางการเมืองห้าปีที่แล้ว

หมวดหมู่

XS
SM
MD
LG