ลิ้งค์เชื่อมต่อ

เกือบครึ่งหนึ่งของคนอายุห้าสิบขึ้นไปทั่วโลกเริ่มเข้าสู่ช่วงสุภาพอ่อนแอลง


Direct link

ประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้นมากในประเทศด้อยพัฒนาเพราะอายุขัยเฉลี่ยสูงแต่อัตาการเกิดต่ำ

หมวดหมู่

XS
SM
MD
LG