ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สหประชาชาติตั้งองค์กรใหม่เพื่อแก้ปัญหาการแบ่งแยกกีดกัน ความไม่เสมอภาค และการเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนของผู้หญิงในภาคการเกษตรทั่วโลก

หมวดหมู่

XS
SM
MD
LG