ลิ้งค์เชื่อมต่อ

กีฬาสานสัมพันธ์ชุมชนไทยในอเมริกา VOA Thai

  • Pinitkarn Tulachom

โดยปกติแล้วชาวชุมชนไทยที่กระจายอาศัยตามรัฐต่างๆทั่วอเมริกาไม่ค่อยจะมีโอกาสได้พบปะกันมากนัก เพราะภาระหน้าที่การงาน และระยะทางที่เป็นอุปสรรค แต่ก็มีความพยายามที่จะสานสัมพันธ์ระหว่างกันเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างชุมชนไทยในต่างแดน ผ่านการจัดแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีของชาวชุมชนไทยในนครใหญ่แถบตะวันออกของสหรัฐฯที่จะสลับกันเป็นเจ้าภาพเพื่อสานต่อมิตรภาพระหว่างกันเป็นประจำทุกปี

หมวดหมู่

XS
SM
MD
LG