ลิ้งค์เชื่อมต่อ

logo-print

สถานกงศุลไทยออกพบปะ และให้บริการชุมชนไทยที่อยู่ห่างไกล


สถานทูตไทยและสถานกงสุลไทยในต่างประเทศนอกจากจะมีหน้าที่โดยตรงในการประสานงานระหว่างประเทศแล้วยังมีหน้าที่ดูแลและช่วยเหลือชาวไทยในต่างประเทศในฐานะตัวแทนหน่วยงานราชการไทย /ติดตามจากรายงานพิเศษจากอเมริกา ของ วอยส์ ออฟ อเมริกา ภาคภาษาไืทย กับภารกิจงานบริการด้านกงสุลของหน่วยงานของไทยในอเมริกาที่ทำงานเชิงรุกเดินทางไปอำนวยความสะดวกต่อชาวไทยตามรัฐต่างๆเพื่อบริการงานด้านเอกสาร ประสานงานทางราชการ และพบปะชุมชนไทยที่อยู่ห่างไกล

XS
SM
MD
LG