ลิ้งค์เชื่อมต่อ

หาวติดต่อกันสำคัญอย่างไร?


หาวติดต่อกันสำคัญอย่างไร?

หลายคนคงเคยได้ยินว่าการหาวนั้นเป็นอาการติดต่อระหว่างคนที่อยู่ใกล้ๆกัน ไม่ว่าจะหาวเพราะง่วงนอน หาวเพราะเหนื่อยล้าหรือหาวเพราะเบื่อ แต่รายงานชิ้นล่าสุดในอิตาลีค้นพบไปอีกขั้นว่า การหาวแบบติดต่อกันนั้นมักจะเกิดขึ้นในหมู่เพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวมากกว่าคนแปลกหน้า

รายงานวิจัยชิ้นใหม่ในอิตาลีพบว่าการหาวนั้นเป็นอาการติดต่อ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการมีอารมณ์ร่วมในขณะใดขณะหนึ่ง เช่นเดียวกับการแสดงออกเป็นรอยยิ้มเมื่อมีความสุข หรือคิ้วขมวดเมื่อเกิดอาการสงสัย อย่างไรก็ตามแม้การหาวนั้นจะไม่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกโดยตรง แต่ก็เป็นการแสดงออกให้คนรอบข้างรับรู้ได้ว่าสถานการณ์ในขณะนั้นน่าง่วงนอน เหนื่อยหน่ายหรือน่าเบื่อเพียงใด


รายงานวิจัยชิ้นนี้พบว่าการหาวแบบติดต่อกันนั้นมักเกิดกับคนรอบข้างที่เป็นเพื่อนสนิทหรือสมาชิกในครอบครัวมากกว่าคนแปลกหน้า โดยจากการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างผู้ใหญ่ 109 คนจากทั่วโลก เป็นชาย 53 คน หญิง 59 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเรียกว่าคนเริ่มหาว อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่หาวตามหลัง

ผลการวิจัยซึ่งตีพิมพ์อยู่ในวารสารออนไลน์ PLoS ONE ฉบับวันที่ 7 ธันวาคม พบว่าราว 65% ของญาติพี่น้องและ 50% ของเพื่อนสนิทของคนที่เริ่มหาวก่อนนั้น ตอบสนองตามหลังคือหาวตามในอีกไม่ถึง 1 นาที ในขณะที่คนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักผู้ที่เริ่มหาวก่อนส่วนใหญ่จะหาวตามหลังในอีก 2-3 นาทีต่อมา

ผลการวิจัยดังกล่าวสรุปว่า ไม่เพียงแต่การหาวนั้นจะติดต่อไปยังญาติหรือเพื่อนสนิทง่ายกว่าคนแปลกหน้าเท่านั้น แต่การหาวยังเป็นผลมาจากอารมณ์หรือความรู้สึกร่วมในสถานการณ์เฉพาะหน้า ซึ่งนักวิจัยเชื่อว่ากลุ่มเพื่อนหรือญาติพี่น้องมักจะมีอารมณ์ร่วมดังกล่าวมากกว่าคนแปลกหน้าเนื่องจากเป็นปัจจัยที่ช่วยรักษาความสัมพันธ์ของคนใกล้ตัว

นอกจากนี้รายงานวิจัยชิ้นก่อนๆยังพบด้วยว่า สุนัขซึ่งว่ากันว่าเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์นั้นสามารถติดต่ออาการหาวจากมนุษย์ได้เช่นกัน

XS
SM
MD
LG