ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รายงานของกองทุนสัตว์ป่าโลกเปิดเผยว่าโลกกำลังเจ็บป่วย


รายงานของกองทุนสัตว์ป่าโลกเปิดเผยว่าโลกกำลังเจ็บป่วย

รายงานเรื่อง Living Planet ของกองทุนสัตว์ป่าโลก World Wildlife Fund ชี้ว่า ปัจจุบันความต้องการทรัพยากรธรรมชาติทั่วโลกกำลังสร้างความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมอย่างรุนแรง และประเทศที่ร่ำรวยได้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศยากจนเพื่อสนับสนุนการบริโภคเกินขอบเขตในประเทศตนเอง

คุณ Jim Leape ผู้อำนวยการใหญ่กองทุนสัตว์ป่าโลก World Wildlife Fund หรือ WWF ชี้ว่ารายงานเรื่อง Living Planet ได้เน้นย้ำให้เห็นว่าโลกกำลังเจ็บป่วย จากการที่มนุษย์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติในอัตราที่รวดเร็วกว่าการฟื้นตัวในระยะยาวถึง 50% หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ เราใช้ชีวิตใช้ทรัพยากรกันเหมือนว่ามีโลกอยู่หนึ่งใบครึ่ง

รายงานระบุว่าความต้องการทรัพยากรของมนุษยชาติเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่าในช่วง 50 กว่าปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในประเทศพัฒนาแล้ว คุณ Leape กล่าวว่าประเทศที่ร่ำรวยกำลังใช้ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศยากจนเพื่อสนับสนุนการบริโภคเกินขอบเขตในประเทศตนเอง

รายงานของ World Wildlife Fund ซึ่งจัดทำร่วมกับสมาคมสัตววิทยาแห่งกรุงลอนดอนและเครือข่าย Global Footprint ได้ตรวจสอบสถานะการณ์ของสัตว์โลกมากกว่า 2,500 สายพันธุ์ และความหลากหลายทางชีวภาพในเขตต่างๆ พบว่าเขตร้อนชื้นทั่วโลกมีความสมบูรณ์ทางชีวภาพลดลงราว 60% ในขณะที่พื้นที่เขตอบอุ่นกลับมีความสมบูรณ์ทางชีวภาพเพิ่มขึ้นราว 30% อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาเฉพาะในประเทศยากจน คุณ Leape ระบุว่าความหลากหลายทางชีวภาพได้ลดลงมากกว่า 50% ในช่วงไม่กี่สิบปีที่ผ่านมา

ด๊อกเตอร์ Jean-Christophe Vie แห่งสหภาพสากลเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติชี้ว่า สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะประเทศยากจนมีแนวโน้มที่จะพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลัก ด๊อกเตอร์ Vie กล่าวว่าประชาชนในประเทศยากจนเน้นการพึ่งพาธรรมชาติรอบตัวในการดำรงชีวิต ซึ่งแตกต่างจากประชาชนในประเทศพัฒนาแล้ว ดังนั้นจึงเป็นเรื่องน่ากังวลอย่างยิ่งหากปัจจัยการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานของคนในประเทศยากจนเหล่านั้นกำลังถูกคุกคามจากความต้องการที่มากเกินไป

รายงานเรื่อง Living Planet ชิ้นนี้แสดงให้เห็นว่าประเทศรายได้สูงนั้นมี Ecological Footprint หรือรอยเท้าบนระบบนิเวศน์กว้างใหญ่กว่าประเทศรายได้ต่ำถึง 5 เท่า รอยเท้าบนระบบนิเวศน์ที่ว่านี้หมายถึงบริเวณขอบเขตของระบบนิเวศน์ซึ่งได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ รวมถึงการปลดปล่อยของเสียต่างๆ โดยรายงานระบุว่าปัจจุบัน สหรัฐอเมริกา สหอาหรับเอมิเรตส์ และเดนมาร์กคือส่วนหนึ่งของประเทศที่มีขนาด Ecological Footprint ใหญ่ที่สุดในโลก

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG