ลิ้งค์เชื่อมต่อ

แม้การเพิ่มประชากรโลกจะชะลอลง แต่ไม่ใช่ทุกที่


View of the Earth as seen by the Apollo 17 crew traveling toward the moon. Only three percent of the Earth's water is fresh and only one-third of one percent of that is in the accessible liquid form that has sustained civilizations throughout history. (NA
View of the Earth as seen by the Apollo 17 crew traveling toward the moon. Only three percent of the Earth's water is fresh and only one-third of one percent of that is in the accessible liquid form that has sustained civilizations throughout history. (NA

การเพิ่มจำนวนประชากรอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่ผ่านมา กำลังชะลอตัวลง แต่สภาพการณ์ด้านสุขภาพที่ดีขึ้นและอัตราการเกิดสูงอย่างไม่หยุดยั้งในประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศ ยังทำให้ประชากรโลกมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ปีละราว 80 ล้านคน รายงานการวิจัยข้อมูลประชากรโลกปี 2553 ระบุว่า ประเทศร่ำรวย มีกำลังคนทำงานลดลง ซึ่งจะทำให้มีรัฐบาลมีความสามารถเกื้อหนุนคนสูงอายุได้น้อยลง ขณะที่ประเทศยากจนหลายประเทศมีพลเมืองอายุน้อยมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งยิ่งเพิ่มปัญหาความยากจนและคุกคามสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

XS
SM
MD
LG