ลิ้งค์เชื่อมต่อ

แม้การเพิ่มประชากรโลกจะชะลอลง แต่ไม่ใช่ทุกที่


View of the Earth as seen by the Apollo 17 crew traveling toward the moon. Only three percent of the Earth's water is fresh and only one-third of one percent of that is in the accessible liquid form that has sustained civilizations throughout history. (NA

การเพิ่มจำนวนประชากรอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่ผ่านมา กำลังชะลอตัวลง แต่สภาพการณ์ด้านสุขภาพที่ดีขึ้นและอัตราการเกิดสูงอย่างไม่หยุดยั้งในประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศ ยังทำให้ประชากรโลกมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ปีละราว 80 ล้านคน รายงานการวิจัยข้อมูลประชากรโลกปี 2553 ระบุว่า ประเทศร่ำรวย มีกำลังคนทำงานลดลง ซึ่งจะทำให้มีรัฐบาลมีความสามารถเกื้อหนุนคนสูงอายุได้น้อยลง ขณะที่ประเทศยากจนหลายประเทศมีพลเมืองอายุน้อยมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งยิ่งเพิ่มปัญหาความยากจนและคุกคามสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG