ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ในระยะสี่สิบปีข้างหน้า ผู้ที่อพยพไปอยู่ในประเทศอื่นจะมีจำนวนสี่ร้อยห้าล้านคนซึ่งมากกว่าเดิมสองเท่า


ในระยะสี่สิบปีข้างหน้า ผู้ที่อพยพไปอยู่ในประเทศอื่นจะมีจำนวนสี่ร้อยห้าล้านคนซึ่งมากกว่าเดิมสองเท่า

องค์การระหว่างประเทศเกี่ยวกับผู้อพยพย้ายถิ่นหรือ IOM กล่าวว่า ผู้ที่อพยพย้ายถิ่นไปอยู่ในประเทศอื่นกำลังมีจำนวนเพิ่มขึ้นและรัฐบาลของประเทศต่างๆ ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีรับมือกับเรื่องดังกล่าว รายงานระบุว่า เงินที่ผู้อพยพย้ายถิ่นส่งกลับไปให้ครอบครัวของพวกเขา ที่บ้านซึ่งมีจำนวนมากกว่าความช่วยเหลือต่างประเทศที่ให้แก่ประเทศที่กำลังพัฒนาราวสามเท่านั้น ยังคงทรงความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อเศรษฐกิจโลก

รายงานฉบับนั้นระบุว่า การอพยพย้ายถิ่นกำลังเกิดขึ้นชุกชุมมากกว่าช่วงใดๆ ทั้งๆ ที่เศรษฐกิจโลกประสบวิกฤติการณ์ รายงานระบุด้วยว่า จำนวนผู้อพยพย้ายถิ่นยังคงตัว ตามรายงาน ถึงแม้สภาพการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะว่างงานจะกระทบกระเทือนผู้อพยพย้ายถิ่น แต่สภาพการณ์ในประเทศของพวกเขายิ่งร้ายแรงกว่า รายงานระบุต่อไปว่า ผู้อพยพย้ายถิ่นที่อยู่นอกกฎเกณฑ์ผู้ซึ่งว่างงานและย้ายเข้าสู่เรื่องที่เรียกว่า “เศรษฐกิจสีเทา” ทำให้ล่อแหลมต่อการโดนแสวงประโยชน์

บรรณาธิการร่วมของรายงาน Frank Laczko กล่าวว่า การอพยพย้ายถิ่นยังคงเป็นปรากฎการณ์ที่ทรงความสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกเพราะการส่งเงินกลับบ้านยังคงอยู่ในสภาพเดิม เขากล่าวว่า จำนวนเงินที่ส่งกลับประเทศลดลงเพียงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกันดูแล้ว และว่าเมื่อปีที่แล้ว ตัวเลขเกี่ยวกับการส่งเงินกลับประเทศกำลังพัฒนามีจำนวนสามแสนหนึ่งหมื่นหกพันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งสูงกว่าระดับของความช่วยเหลือต่างประเทศสามเท่า เขากล่าวด้วยว่า ผู้ที่อพยพย้ายถิ่นถึงแม้จะมีจำนวนแค่ร้อยละ 3 ของประชากรโลก แต่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนานั้นอย่างมหาศาล

ขณะที่ผู้อพยพย้ายถิ่นมีจำนวนเพิ่มขึ้น รายงานพยากรณ์ว่า ประเทศดั้งเดิมของผู้อพยพย้ายถิ่นจะกลายเป็นประเทศจุดหมายปลายทางและผู้อพยพย้ายถิ่นในอนาคตจะมีลักษณะหลากหลายมากขึ้น ซึ่งจะรวมถึงสตรีเป็นจำนวนมากขึ้นด้วย บรรดาบรรณาธิการร่วมของรายงานกล่าวว่า การแยกแยะระหว่างผู้อพยพย้ายถิ่นเพราะเศรษฐกิจเป็นเหตุและที่อพยพลี้ภัยเพราะการเมืองเป็นเหตุ ระหว่างผู้อพยพย้ายถิ่นที่มีทักษะสูงและที่มีทักษะต่ำ และระหว่างผู้อพยพย้ายถิ่นถูกกฎหมายและที่อยู่นอกกฎหมายนั้นจะทำได้ยากขึ้น

รายงานระบุด้วยว่า ผู้อพยพย้ายถิ่นภายในปีพุทธศักราช 2593 จะมีจำนวน 405 ล้านคน ซึ่งสูงกว่าตัวเลขในปัจจุบันซึ่งมีจำนวน 214 ล้านคนนั้นเกือบสองเท่า ส่วนบรรณาการร่วมของรายงานอีกคนหนึ่ง Khalid Koser กล่าวว่า ความเปลี่ยนแปลงด้านสถิติประชากร การเป็นปฎิปักษ์ขัดแย้งกันมากขึ้น ความไร้ความมั่นคงปลอดภัย ความยากจน และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศจะกระตุ้นให้มีการอพยพย้ายถิ่น แต่เขาตั้งข้อสังเกตด้วยว่า มีไม่กี่ประเทศ แม้แต่ในรายที่มั่งคั่งและทรงอำนาจมากที่สุด ที่พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น คุณคาลิด โคเซอร์ กล่าวด้วยว่า ถ้าประเทศที่มั่งคั่งไม่มีวิธีที่จะรับมือกับการหลั่งไหลเข้ามาของผู้อพยพย้ายถิ่น ก็น่าจะพลาดโอกาสที่จะได้รับประโยชน์ที่การอพยพย้ายถิ่นนำมาให้ รายงานระบุว่า จำเป็นต้องเพิ่มการลงทุน และมีการวางแผนกำหนดนโยบายและเสนอแนะให้ชาติต่างๆหาข้อมูลที่เกี่ยวกับการอพยพย้ายถิ่นนอกกฎหมายและตลาดแรงงานให้เที่ยงตรงยิ่งกว่าเดิม อีกทั้งชาติเหล่านั้นต้องดำเนินงานปราบปรามการลักลอบค้าผู้อพยพย้ายถิ่นและการลักลอบค้ามนุษย์ ตลอดจนปรับปรุงขีดความสามารถของประเทศที่เป็นทางผ่าน เพื่อที่จะช่วยเหลือผู้อพยพย้ายถิ่นนอกกฎหมายนั้นให้ดียิ่งขึ้น

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG