ลิ้งค์เชื่อมต่อ

WHO ให้ความสำคัญกับสุขภาพผู้สูงอายุในวัน World Health Day 2012


วันที่ 7 เมษายนของทุกๆปีคือวันครบรอบการก่อตั้งองค์การอนามัยโลกหรือ World Health Organization (WHO) ซึ่งทาง WHO ประกาศให้เป็นวันสุขภาพอนามัยโลกหรือ World Health Day

องค์การอนามัยโลกหรือ World Health Organization (WHO) มีคำขวัญประจำวันสุขภาพอนามัยโลกหรือ World Health Day ประจำปีนี้ว่า “Good health adds life to years” มุ่งเน้นที่ความสำคัญของการมีสุขภาพร่างกายที่ดีซึ่งจะช่วยให้ผู้สูงอายุมีชีวิตที่สมบูรณ์เต็มเปี่ยมและมีคุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อทั้งครอบครัวและชุมชน


ปัจจุบันอายุเฉลี่ยของประชากรโลกทั้งในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาต่างเพิ่มขึ้น ประชากรกลุ่มผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่นในสหรัฐนั้น ประชากรกลุ่มที่มีอายุเกิน 85 ปีเป็นกลุ่มที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นมากที่สุด

Dr. Neil Buckholtz แห่งสถาบันผู้สูงอายุแห่งชาติของสหรัฐชี้ว่ารัฐบาลประเทศต่างๆทั่วโลกควรเตรียมรับมือเรื่องที่ประชากรมีอายุเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ตามรายงานขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุไว้ว่าในช่วง 5 ปีข้างหน้า จำนวนประชากรที่อายุสูงกว่า 65 ปีจะแซงหน้าจำนวนประชากรเด็กที่อายุไม่ถึง 5 ขวบ ซึ่งหมายความว่าในอนาคต คนหนุ่มสาววัยทำงานอาจมีจำนวนไม่เพียงพอเป็นฐานภาษีเพื่อรองรับประชากรสูงอายุที่เกษียณการทำงานไปแล้ว นั่นคือเหตุผลที่ WHO กำหนดให้ปีนี้เป็นปีที่มุ่งเน้นที่การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ

Dr. Enrique Vega ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุที่องค์กรด้านสุขภาพ Pan American ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ WHO ชี้ว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกันระหว่างอายุกับการเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ไม่ว่าอายุเท่าใดก็สามารถเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้และโรคภัยเหล่านั้นก็สามารถรักษาได้ในทุกวัยเช่นกัน อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพผู้นี้ชี้ว่ารัฐบาลประเทศต่างๆควรช่วยเหลือให้ผู้สูงอายุเรียนรู้ที่จะดูแลสุขภาพตัวเอง รวมทั้งการจัดเตรียมโครงการต่างๆที่มุ่งเน้นสนับสนุนด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพหลายคนให้ความเห็นว่าการมีสุขภาพที่ดีสำหรับผู้สูงอายุนั้น นอกจากเรื่องสุขภาพกายแล้วยังรวมถึงสุขภาพจิตใจ การมีทัศนคติที่ดีและความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง

คุณตา Shelby Harris ที่เพิ่งฉลองวันเกิดครบรอบ 111 ปีก่อนวันเกิดขององค์การอนามัยโลกไปไม่กี่วันบอกว่า เคล็ดลับอายุยืนของตนคือการมีชีวิตแบบถูกต้อง ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจริงใจ รักผู้อื่นและหวังว่าจะได้รับความรักจากคนรอบข้างด้วยเช่นกัน

XS
SM
MD
LG