ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ประเทศที่คนมีความสุขที่สุดคือยุโรปเหนือและผู้หญิงมีความสุขกว่าผู้ชายในประเทศที่พัฒนาแล้ว


รายงานของ Earth Institute เรื่อง World Happiness Report ซึ่งจัดทำเป็นครั้งแรกให้กับองค์การสหประชาชาติระบุว่า ประเทศที่ผู้คนมีความสุขที่สุดในโลกคือกลุ่มประเทศยุโรปเหนือ เช่น เดนมาร์ก นอร์เวย ฟินแลนด์ และเนเธอร์แลนด์ เป็นต้น ในขณะที่ประเทศซึ่งผู้คนมีความสุขน้อยที่สุดอยู่ในเขตใต้ทะเลทรายซาฮาร่าของทวีปอาฟริกา เช่นโตโก้ เบนิ่น และเซียร่าลีโอน แต่รายงานฉบับนี้ได้ชี้ว่าความสุขนั้นไม่ได้มาจากระดับความมั่งคั่งร่ำรวยเพียงอย่างเดียว เพราะเสรีภาพทางการเมือง การมีปัจจัยสนับสนุนและสวัสดิการสังคม และการปลอดปัญหาคอรัปชั่น เหล่านี้โดยรวมกันแล้วสำคัญกว่าระดับรายได้ในการช่วยให้ผู้คนในสังคมมีความสุข ส่วนในระดับปัจเจกบุคคลนั้น การมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดี มีคนที่สามารถพึ่งพาหรือไว้วางใจได้ ความมั่นคงในหน้าที่การงาน และการมีครอบครัวที่เหนียวแน่นก็ล้วนแต่มีความสำคัญทั้งสิ้น โดยเฉพาะในเรื่องการทำงาน ความมั่นคงของงานและบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน ช่วยสร้างความพึงพอใจและความสุขมากกว่าระดับเงินเดือนและชั่วโมงการทำงานที่ยืดหยุ่น ผลการสำรวจนี้ยังบ่งชี้ด้วยว่า ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วผู้หญิงมักจะมีความสุขมากกว่าผู้ชาย ส่วนในประเทศที่ยังไม่พัฒนานั้นความสุขของคนทั้งสองกลุ่มนี้อยู่ในระดับพอๆ กัน

อีกด้านหนึ่ง รายงานการสำรวจของเครือข่ายสังคมออนไลน์ Friend Reunited ในอังกฤษซึ่งสอบถามสมาชิกของตนได้พบว่า 70 % ของสมาชิกผู้มีอายุมากกว่า 40 ปีบอกว่า ช่วงเวลาที่ตนมีความสุขที่สุดนั้นคือเมื่อตอนที่อายุ 33 ปี เพราะในช่วงนั้นตนได้หลุดพ้นจากความไม่ประสีประสาของชีวิตวัยรุ่นมาแล้ว และอายุก็ยังไม่มากไปถึงกับที่จะเสียพลังขับดันของวัยหนุ่มวัยสาว !!!

XS
SM
MD
LG