ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ที่ประชุม World Economic Forum ด้านเอเชียในจาการ์ตาขอให้ประเทศในเอเชียที่เศรษฐกิจเติบโตคึกคักรับภาระทำงานมากขึ้นในการขจัดความยากจน


ที่ประชุม World Economic Forum ด้านเอเชียในจาการ์ตาขอให้ประเทศในเอเชียที่เศรษฐกิจเติบโตคึกคักรับภาระทำงานมากขึ้นในการขจัดความยากจน

การประชุมเศรษฐกิจโลก World Economic Forum ด้านเอเชีย 2 วันในอินโดนีเซียเสร็จสิ้นลงในวันจันทร์ ที่ประชุมขอให้รัฐบาลของประเทศในเอเชียดำเนินงานให้มากขึ้นและมีส่วนมากขึ้นในการออกทุนเพื่อช่วยขจัดภาวะยากจนในโลก ซึ่งการดำเนินงานนั้นจะต้องมีการขึ้นภาษีและมีงบประมาณมากขึ้นสำหรับโครงการส่งเสริมโภชนาการขั้นพื้นฐาน การบริบาลสุขภาพ และการศึกษา

บรรดาผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมการประชุมเศรษฐกิจโลก World Economic Forum ด้านเอเชียที่กรุงจาการ์ตา รวมทั้งผู้อำนวยการใหญ่ของธนาคารพัฒนาเอเชีย Rajat Nag กล่าวว่า แม้หลายประเทศในเอเชียมีการขยายตัวเติบโตทางเศรษฐกิจคึกคัก และยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาชนหลายล้านคน แตประชาชนราว 900 ล้านคนยังมีชีวิตอยู่โดยมีเงินใช้เพียงวันละราว 40 บาท ประชาชนราว 450 ล้านคน ขาดแคลนน้ำสะอาด และเด็กที่เสียชิวิตแรกเกิดยังมีเป็นจำนวนมากกว่า 100 ล้านคนในแต่ละปี

Rajat Nag ผู้อำนวยการใหญ่ของธนาคารพัฒนาเอเชียกล่าวว่า รัฐบาลประเทศต่าง ๆ ในเอเชียจะต้องดำเนินงานมากขึ้น และให้ทุนมากขึ้นสำหรับโครงการโภชนาการขั้นพื้นฐาน การบริบาลสุขภาพ และการศึกษา ซึ่งจำเป็นจะต้องมีการระดมทรัพยากรที่มีอยู่เป็นปริมาณมากมาใช้ในการดำเนินงาน การระดมทรัพยากรที่มีอยู่นั้น ไม่เพียงแต่โดยขึ้นภาษีอย่างมากเท่านั้น แต่จะต้องมีการเพิ่มฐานภาษีปรับปรุงการเก็บภาษี และปรับปรุงการเก็บภาษีด้วย

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG