ลิ้งค์เชื่อมต่อ

World Economic Forum กล่าวว่าความสามารถในการแข่งขันของสหรัฐลดลง เพราะผู้นำทางการเมืองไม่แก้ปัญหาภาระหนี้สินและลดการใช้จ่ายขาดดุล


World Economic Forum กล่าวว่าความสามารถในการแข่งขันของสหรัฐลดลง เพราะผู้นำทางการเมืองไม่แก้ปัญหาภาระหนี้สินและลดการใช้จ่ายขาดดุล ประเทศในเอเชียที่ติดใน 20 อันดับแรก มีสิงคโปร์ มีฮ่องกง ญี่ปุ่น ไต้หวันและเกาหลีใต้

World Economic Forum (WEF) กล่าวว่าความสามารถในการแข่งขันของสหรัฐลดลง เพราะผู้นำทางการเมืองไม่แก้ปัญหาภาระหนี้สินและลดการใช้จ่ายขาดดุล

เมื่อเร็วๆนี้ สหรัฐเปิดเผยว่า ภาระหนี้สินของรัฐบาลเวลานี้ เพิ่มขึ้นไปถึง 1.6 ล้านล้านดอลล่าร์แล้ว รายงานของ WEF กล่าวว่า แม้สหรัฐจะยังคงนำหน้าใครๆในเรื่องนวัตกรรม แต่บรรดาผู้นำทางธุรกิจวิตกกังวลว่า ประชาชนไม่มีความเชื่อมั่นในตัวผู้นำทางการเมือง และมองกันว่า รัฐบาลทำงานอย่างไร้ประสิทธิภาพ ซึ่ง Jennifer Blake นักเศรษฐศาสตร์ของ WEF บอกว่า ทั้งหมดนี้บ่อนทำลายความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของสหรัฐ

นักเศรษฐศาสตร์ของ WEF บอกว่า ยังมีความวิตกกังวลกันอยู่ต่อไปเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐศาสตร์มหภาค ระดับภาระหนี้สิน การใช้จ่ายขาดดุล และความชงักงันทางการเมือง

สหรัฐลดตำแหน่งลงมาอยู่ในอันดับที่ 7 จากจำนวนทั้งหมด 144 ประเทศในการสำรวจ นับเป็นปีที่ 4 ติดต่อกันที่สหรัฐลดอันดับลงมา

ประเทศที่ติดอันดับที่ 1 ในฐานะประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงที่สุดคือสวิสเซอแลนด์ รายงานของ WEF ยกย่องระบบการศึกษา และเงินทุนทางด้านการวิจัยและพัฒนาของบริษัทธุรกิจในสวิสเซอแลนด์ว่าเป็นปัจจัยสำคัญ

ที่ตามมาในห้าอันดับแรกต่อจากสวิสเซอแลนด์ คือ สิงคโปร์ ฟินแลนด์ สวีเดน และเนเธอร์แลนด์

แม้หกประเทศที่อยู่ในสิบอันดับแรกจะเป็นประเทศในยุโรปเหนือ นักเศรษฐศาสตร์ของ WEF กล่าวเตือนว่า ผู้นำของยุโรปจะต้องกระตุ้นให้เศรษฐกิจของภูมิภาคนี้กลับมาเจริญเติบโตต่อไปให้ได้ และว่า ยุโรปจะต้องแก้ปัญหาภาระหนี้สินของตนให้ได้

สำหรับประเทศในเอเชียที่ติดอันดับประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขัน 20 อันดับแรก นอกจากสิงคโปร์แล้ว มีฮ่องกง ญี่ปุ่น ไต้หวันและเกาหลีใต้

ส่วนประเทศไทยนั้น หลังจากที่ลดอันดับติดต่อกันมาหกปี ในปีนี้ก้าวกลับขึ้นมาหนึ่งตำแหน่งอยู่ในอันดับที่ 38 และรายงานของ WEF กล่าวว่ายังมีอุปสรรคขวางหน้าประเทศไทยอยู่ไม่น้อย ซึ่งรวมทั้งความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองและนโยบาย ระบบราชการที่ไม่เอื้ออำนวย การฉ้อราษฎร์บังหลวงที่แพร่หลายทั่วไป ปัญหาทางด้านความมั่นคง และความไม่แน่นอนในเรื่องการพิทักษ์ทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งหมดนี้บั่นทอนคุณภาพของกรอบการทำงานทางสถาบันที่ธุรกิจต้องพึ่งพาอาศัยเป็นอย่างมาก
XS
SM
MD
LG