ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การวินิจฉัยโรคสมองเสื่อมระยะเริ่มต้นเป็นกุญแจสำคัญในการรักษา


การวินิจฉัยโรคสมองเสื่อมระยะเริ่มต้นเป็นกุญแจสำคัญในการรักษา

รายงานประจำปีด้านโรคความจำเสื่อมอัลไซเมอร์สในปีนี้เน้นการดูแลผู้ป่วยในช่วงเริ่มเป็นโรคนี้และวิธีการวินิจฉัยอาการของโรคในระยะเริ่มแรกเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิผลของการรักษาโรค

สมาคมโรคอัลไซม์เมอร์สนานาชาติ รายงานว่า ราวเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม dementia ในบางประเทศอาจไม่ได้รับการวินิจฉัยอาการที่ฟ้องว่าเริ่มป่วยด้วยโรคนี้ แต่ในระดับทั่วโลกมีผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม dementia ราวสามในสี่คนที่หลุดรอดการวินิจฉัยโรคในระยะเริ่มต้น

โรคสมองเสื่อม dementia เป็นกลุ่มอาการต่างๆที่เกิดจากทำงานของสมองบกพร่องหลายด้าน อาการสมองเสื่อมเกิดขึ้นช้าๆและอาจไม่แสดงอาการชัดเจนทำให้แม้แต่คนในครอบครัวไม่สังเกตุเห็นความผิดปกติ

ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่า อาการที่ฟ้องว่าอาจเริ่มเป็นโรคสมองเสื่อม ได้แก่ เกิดอาการหลงลืมของเก่าและจดจำสิ่งใหม่ๆไม่ได้แม้จะมีประสาทรับรู้ปกติ มีความผิดปกติด้านภาษา มีความบกพร่องในการประกอบกิจกรรมถึงแม้ความสามารถในการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อปกติ และเกิดความบกพร่องในการวางแผน การประมวล การวางลำดับและการคิดเชิงนามธรรม อาการเหล่านี้เกิดจากสมองใหญ่ทำงานผิดปกติ

คุณมาร์ติน ปรินส์ จากสถาบันสุขภาพจิตที่มหาวิทยาลัยคิงส์คอลเลจในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษเป็นผู้หนึ่งที่ร่วมเขียนรายงานประจำปีของสมาคมโรคอัลไซม์เมอร์ส์นานาชาติในปีนี้บอกว่ามีหลายวิธีง่ายๆและไม่แพงที่ช่วยวินิจฉัยได้ว่าใครเริ่มป่วยเป็นโรคสมองเสื่อม

คุณมาร์ติน ปรินส์ ชี้ว่าแพทย์ทั่วไปก็สามารถทดสอบอาการสมองเสื่อมของผู้ป่วยได้ด้วยการทำแบบทดสอบความรู้และความคิดโดยใช้กระดาษและดินสอธรรมดาๆแต่อาจจะพึ่งความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามาช่วยวิเคราะห์ในกรณีจำเป็น

รายงานประจำปีโรคอัลไซมม์เมอร์ส์ ชี้ว่า ภาวะสมองเสื่อมเกิดได้หลายสาเหตุ บางสาเหตุเมื่อรักษาแต่เริ่มต้นก็สามารถรักษาให้หายขาดได้ บางสาเหตุอาจป้องกันไม่ให้อาการทรุดลงได้

ส่วนในรายที่ไม่สามารถรักษาให้ดีขึ้น แพทย์อาจแนะนำให้ญาติและผู้ป่วย ทราบถึงวิธีปฏิบัติตัวและข้อควรระวังต่างๆ เพื่อชะลออาการไม่ให้เลวลงกว่าที่ควรเป็น วิธีการป้องกันไม่ให้เกิดโรคหรือการแทรกซ้อน รวมทั้งคำแนะนำต่างๆที่ญาติและผู้ดูแลควรทราบเพื่อสนับสนุนให้การดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้ได้เข้าใจ ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยและญาติได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและปลอดภัย

โรคอัลไซม์เมอร์เป็นโรคหนึ่งที่เป็นสาเหตุให้เกิดอาการสมองเสื่อมและการวินิจฉัยโรคระยะเริ่มต้นจะช่วยชลอการกำเริบของโรคได้ แต่คุณมาร์ติน ปรินส์ บอกว่า คนทั่วไปต้องรู้จักการสังเกตุอาการสมองเสื่อมของคนใกล้ชิดให้ได้เสียก่อนเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยต่อไปโดยเแพทย์

เรามักเชื่อกันว่าอาการหลงลืมเป็นเรื่องปกติของคนสูงอายุ แต่ความเชื่อดังกล่าวไม่ได้ถูกต้องทั้งหมด มีผู้ป่วยจำนวนหนึ่งที่มีอาการหลงลืมเพราะสมองเสื่อมเพราะสมองทำงานผิดปกติ

คุณมาร์ติน ปรินส์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต กล่าวว่า คนส่วนใหญ่ยังเข้าใจผิดว่าอาการหลงลืมในผู้สูงอายุเป็นเรื่องปกติและเกิดจากวัยที่สูงขึ้น จึงไม่ได้ใส่ใจว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นเมื่อผู้สูงอายุในครอบครัวหลงลืมเป็นประจำทำให้ไม่พาไปพบแพทย์เพื่อขอคำปรึกษาหรือวินิจฉัยหาโรค

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG