ลิ้งค์เชื่อมต่อ

งานวิจัยชิ้นใหม่พบว่าคนที่หน้าตาไม่ดีและขาดความมั่นใจมักถูกรังแกในที่ทำงาน


งานวิจัยชิ้นใหม่ของอาจารย์จากมหาวิทยาลัย Michigan State University และ University of Notre Dame ซึ่งตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Human Performance ระบุว่า ปัญหาการข่มเหงรังแกหรือคุกคามในที่ทำงาน หรือ Bullying มีสาเหตุมาจากสองด้าน คือทั้งจากบุคลิกลักษณะนิสัยของผู้ที่ชอบคุกคามผู้อื่น รวมทั้งของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการกลั่นแกล้งรังแกด้วย กล่าวคือการวิจัยพบว่าคนที่มีบุคลิกหน้าตาไม่ดีและขาดความมั่นใจในตัวเอง มักจะตกเป็นเหยื่อของการถูกรังแกในสถานที่ทำงานได้ง่าย

ผลการศึกษาเรื่องนี้แสดงด้วยว่า พฤติกรรมการข่มขู่คุกคามรังแก ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในสถานศึกษาสำหรับเยาวชนเท่านั้นแต่ยังเป็นปัญหาสำหรับคนทำงานด้วย นอกจากนั้น ผลการวิจัยยังพบว่าเพื่อนร่วมงานมักจะให้ความเชื่อถือไว้วางใจคนที่หน้าตาดีมากกว่า โดยเชื่อว่าคนกลุ่มนี้จะไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อตน ซึ่งอาจจะไม่จริงเสมอไป

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG