ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ผลการสำรวจกลุ่มมารดาที่ทำงานนอกบ้านเปรียบเทียบกับแม่บ้านเต็มตัว แสดงให้เห็นว่างานนอกบ้านทำให้สุขภาพดีและเป็นแม่ที่ดีได้ด้วย


ผลการสำรวจกลุ่มมารดาที่ทำงานนอกบ้านเปรียบเทียบกับแม่บ้านเต็มตัว แสดงให้เห็นว่างานนอกบ้านทำให้สุขภาพดีและเป็นแม่ที่ดีได้ด้วย

ผลการสำรวจกลุ่มมารดาที่ทำงานนอกบ้านเปรียบเทียบกับแม่บ้านเต็มตัว แสดงให้เห็นว่างานนอกบ้านทำให้สุขภาพดีและเป็นแม่ที่ดีได้ด้วย

การสำรวจนี้ตั้งเป้าดูว่า การที่ผู้หญิงที่มีครอบครัว และออกทำงานนอกบ้านด้วยนี้ ส่งผลกระทบอย่างไรบ้างต่อสุขภาพอนามัยและการเป็นมารดา

f


นักวิจัยเปรียบเทียบผู้หญิงสามกลุ่มด้วยกัน คือ ผู้หญิงที่ทำงานนอกบ้านเต็มเวลาที่ทำไม่ต็มเวลา คือไม่เกิน 32 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และที่เป็นแม่บ้านเต็มเวลา คือไม่ทำงานนอกบ้านเลย

ส่วนขั้นตอนของการสำรวจ คือการติดตามดูมารดา 1,364 คน ซีงเริ่มต้นเมื่อคุณแม่เหล่านี้มีลูกอายุเพียงหกเดือน และในช่วงสิบปีต่อมา นักวิจัยกลับไปสัมภาษณ์ผู้หญิงทั้งสามกลุ่มนี้อีก 7 ครั้ง ซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่ลูกโตเรียนอยู่ชั้นประถม 5

ผลของการสำรวจแสดงให้เห็นว่า มารดาที่ทำงานไม่เต็มเวลา มีสุขภาพอนามัยโดยรวมดีกว่าเพื่อน และมีอาการเศร้าซึมน้อยกว่ากลุ่มอื่นๆ แต่ไม่แตกต่างมากนักจากผู้หญิงที่ทำงานเต็มเวลา

นอกจากนี้ ผู้หญิงที่ทำงานไม่เต็มเวลายังมีความขัดแย้งระหว่างครอบครัวกับการงานน้อยกว่าผู้หญิงที่ทำงานเต็มเวลาด้วย กระนั้น ผู้หญิงที่ทำงานเต็มเวลา ก็ดูจะจัดการกับปัญหาและความกดดันได้เป็นอย่างดี

ความแตกต่างสำคัญปรากฏให้เห็นเมื่อเปรียบเทียบผู้หญิงที่ไม่ทำงานเลยกับที่ทำงานไม่เต็มเวลา นักวิจัยลงความเห็นว่า ผู้ที่ทำงานไม่เต็มเวลามีอาการเศร้าซึมน้อยกว่า สุขภาพอนามัยโดยทั่วไปดีกว่า และมีความสนใจและตอบสนองความต้องการของลูก โดยเฉพาะเรื่องการเรียนได้ดีกว่าด้วย

อย่างไรก็ตาม มีเรื่องหนึ่งที่มารดาในทุกกลุ่มการสำรวจครั้งนี้มีความเห็นร่วมกันเป็นเอกฉันท์ คือ คุณพ่อทั้งหลายควรจะช่วยทำงานบ้านด้วย

XS
SM
MD
LG