ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การทดลองเพื่อใช้เครื่องยนต์พลังก๊าซที่ได้จากการเผาไม้ฟืน


นาย Rick Bates นักศึกษาวัย 50 ปีผู้กำลังทำปริญญาเอกด้านวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐนิวยอร์ค วิทยาเขตซีราคิวส์ อาศัยแนวคิดที่ได้จากภาพยนต์เก่า ซึ่งพระเอกขับรถรับส่งนักเรียนที่ใช้เครื่องยนต์พลังงานก๊าซจากการเผาไม้ฟืน ที่ใช้กันในทวีปยุโรปในช่วงก่อนและระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองหลบหนีกองทหารของญี่ปุ่น

เทคโนโลยีนี้อาศัยก๊าซที่ได้จากการเผาไม้ฟืนด้วยอุณหภูมิสูงแต่มีอ๊อกซิเจนอยู่จำกัด ทำให้ได้ก๊าซสำหรับใช้ขับเคลื่อนรถยนต์ได้ อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าพลังงานประเภทนี้จะมีต้นทุนถูกกว่าน้ำมัน และไม่ต้องอาศัยซากฟอสซิลที่มีอายุถึง 200-300 ล้านปีก็ตาม แต่ค่าพลังงานของก๊าซนี้ยังอยู่ในระดับต่ำทำให้รถไม่สามารถวิ่งได้เร็ว หรือไต่ทางลาดชันได้ดีเท่ารถที่ใช้น้ำมัน คุณ Rick Bates หวังด้วยว่าอาจจะสามารถใช้ประโยชน์จากเศษขยะในฟาร์มหรือไร่นา เช่นซางข้าวโพดหรือมูลสัตว์ เป็นแหล่งพลังงานในอนาคตได้ ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้น เขาก็วาดภาพไว้ว่าอาจจะมีรถเก็บขยะที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานจากขยะที่เก็บไปในเวลาเดียวกัน

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG