ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ผู้หญิงที่แต่งหน้าเข้มจัดจะทำให้เกิดความรู้สึกว่าไม่ซื่อสัตย์ไม่น่าเชื่อถือ


ผู้หญิงที่แต่งหน้าเข้มจัดจะทำให้เกิดความรู้สึกว่าไม่ซื่อสัตย์ไม่น่าเชื่อถือ
ผู้หญิงที่แต่งหน้าเข้มจัดจะทำให้เกิดความรู้สึกว่าไม่ซื่อสัตย์ไม่น่าเชื่อถือ

การศึกษาวิจัยที่ให้คนดูรูปผู้หญิงต่างวัยต่างชาติพันธ์แต่เป็นคนเดียวกันซึ่งมีความแตกต่างสี่แบบ คือไม่แต่งหน้าเลย แต่งแบบดูเป็นธรรมชาติ แต่งแบบสตรีคนทำงาน และแต่งแบบสวยเข้มฉูดฉาดแสดงว่า การแต่งหน้าแม้จะทำให้ผู้ดูรู้สึกว่าบุคคลนั้นสวยและมีความสามารถก็ตาม แต่จากการเพ่งพิศนานๆ ความรู้สึกของผู้ดูจะเปลี่ยนไป ว่าสตรีที่แต่งหน้าแบบเข้มนั้นไม่ซื่อสัตย์หรือไม่น่าเชื่อถือไว้วางใจ นักวิจัยบอกว่าบทเรียนอย่างหนึ่งของเรื่องนี้คือ สตรีควรคิดให้รอบคอบเกี่ยวกับการที่รูปของตนอาจจะสร้างความรู้สึกในแง่ลบได้ โดยเฉพาะในการส่งรูปเพื่อสมัครงานหรือในเว็ปไซต์หาคู่ต่างๆ เป็นต้น อย่างไรก็ตามนักจิตวิทยาชี้ว่าในเรื่องของการแต่งหน้านั้น ความงามของผิวกายเป็นเรื่องผิวเผิน และเราสามารถทำตัวให้รู้สึกสวยงามขึ้นได้ ด้วยการมีมิตรไมตรี มีความเชื่อมั่นในตัวเอง และมีสไตล์หรือบุคคลิกเฉพาะตัวที่ทำให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจในตัวเอง

XS
SM
MD
LG