ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การประชุมครั้งใหญ่เรื่องสุขภาพและความเป็นอยู่ของสตรี ‘Women Deliver’ เริ่มต้นขึ้นแล้วที่กรุงกัวลาลัมเปอร์


การประชุมครั้งใหญ่เรื่องสุขภาพและความเป็นอยู่ของสตรี ‘Women Deliver’ เริ่มต้นขึ้นแล้วที่กรุงกัวลา ลัมเปอร์ มีผู้ร่วมประชุมราวๆ 7,000 คน ซึ่งรวมทั้งผู้นำของรัฐบาลและธุรกิจ ผู้วางนโยบายและผู้แทนขององค์การที่ไม่ใช่รัฐบาล หรือ NGO

Felicia Wong ที่ปรึกษาอาวุโสของ International HIV/AIDS Alliance สำหรับเอเชียและยุโรปตะวันออก กล่าวว่า สุขภาพอนามัยและสิทธิสตรีในเรื่องเพศและการเจริญพันธุ์สำหรับผู้หญิงและเด็กหญิงเป็นเรื่องที่จะต้องให้ความสำคัญ เพราะว่า ถ้าผู้หญิงสาวหรือเด็กหญิงไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว ก็มีความเป็นไปได้มากว่า เขาจะไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อไวรัส HIV ที่ทำให้เป็น AIDS ทำให้คนเหล่านี้มีความเสี่ยงสูงมากขึ้นที่จะมีครรภ์โดยไม่ตั้งใจ รวมทั้งติดเชื้อ HIV ด้วย

Serra Sippel ผู้อำนวยการ Center for Health and Gender Equality เห็นด้วย โดยเฉพาะเมื่อคำนึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่า โลกเรายังมีมารดาที่เสียชีวิตในอัตราสูงมาก กว่า 300,000 รายต่อปี และยังมีความต้องการยาคุมกำเนิดที่ไม่มีการตอบสนอง โดยดูจากตัวเลขที่ระบุว่ามีผู้หญิงมากกว่า 200 ล้านคนที่ต้องการยาคุมกำเนิด และให้ความเห็นว่า การไม่ได้รับข้อมูลเรื่องการวางแผนครอบครัว และการรักษาสุขภาพอนามัยขั้นพื้นฐาน หมายความว่า ผู้หญิงไม่สามารถกำหนดช่วงเวลาการมีลูก เป็นการเสี่ยงอันตรายสำหรับการมีครรภ์ที่ยุ่งยากและมารดาอาจเสียชีวิตในการคลอดลูกได้ ในขณะที่การกำหนดช่วงเวลาการมีลูกเป็นเรื่องสำคัญต่อการเติบโตและสุขภาพของเด็กมาก

Felicia Wong ที่ปรึกษาอาวุโสของ International HIV/AIDS Alliance สำหรับเอเชียและยุโรปตะวันออก กล่าวว่า สำหรับผู้หญิงในวัยเจริญพันธุ์ เชื้อไวรัส HIV ยังเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้หญิงเสียชีวิตมากกว่าโรคอื่นๆ และสำหรับเด็กหญิงในวัยระหว่าง 15 ถึง 24 ปียังมีอัตราการติดเชื้อ HIV สูงเป็นสองเท่าของเด็กชายในวัยเดียวกันด้วย ด้วยเหตุนี้ International HIV/AIDS Alliance และกลุ่มทำงานอื่นๆจึงได้สร้างโครงการ Link Up ขึ้นมา

ที่ปรึกษาอาวุโสของ International HIV/AIDS Alliance สำหรับเอเชียและยุโรปตะวันออก อธิบายว่า Link Up เป็นโครงการเชื่อมห้าประเทศ คือ Burundi, Ethiopia, Uganda, Myanmar และ Bangladesh เข้าด้วยกัน โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะปรับปรุงสุขภาพอนามัยในเรื่องเพศและการเจริญพันธุ์ของคนหนุ่มสาวในวัยตั้งแต่ 10 ขวบจนถึง 24 ปี รวมทั้งสิทธิของคนเหล่านี้ที่จะได้รับข้อมูลที่ว่านี้ด้วย

ส่วน Serra Sippel ผู้อำนวยการ Center for Health and Gender Equality ส่งท้ายด้วยการยกย่องมาเลย์เซีย เจ้าภาพการประชุม ‘Women Deliver’ ว่า มีความก้าวหน้าไปมาก โดยดูจากอัตราการเสียชีวิตของมารดาที่ลดลง ผู้หญิงมียาคุมกำเนิดใช้ และเพราะว่าเศรษฐกิจของประเทศเติบโตก้าวหน้า ครอบครัวก็มีความก้าวหน้าได้ด้วย

อย่างไรก็ตาม ทั้ง Serra Sippel และ Felicia Wong เตือนว่า งานเรื่องสุขภาพอนามัยที่ทำกัน ยังไปไม่ถึงเป้าหมายการพัฒนาสหัสวรรษของสหประชาชาติที่กำหนดไว้สำหรับปีค.ศ. 2015 และว่าควรวางแผนกันได้แล้วว่าจะรับประกันสุขภาพและสิทธิในการเจริญพันธุ์ของผู้หญิงหลังจากนั้นได้อย่างไร
XS
SM
MD
LG