ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ผู้นำในที่ประชุมเรื่องสตรีที่กรุงกัวลาลัมเปอร์เร่งเร้าให้โลกหันมาลงทุนพัฒนาเด็กผู้หญิงทั้งในทางเศรษฐกิจและสังคม


ผู้นำในที่ประชุมเรื่องสตรีที่กรุง Kuala Lumpur เร่งเร้าให้โลกหันมาลงทุนพัฒนาเด็กผู้หญิงทั้งในทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน แต่ในขณะเดียวกัน ก็ได้ชี้ถึงปัญหาและอุปสรรคที่เด็กผู้หญิงเป็นจำนวนมากต้องประสบไว้ด้วย

Kathy Calvin ผู้บริหารมูลนิธิ United Nations กล่าวว่า การลงทุนพัฒนาเด็กผู้หญิงให้ผลในระยะยาว และว่า ถ้าไม่ให้ความสำคัญกับเด็กผู้หญิง ก็อาจจะไม่มีโอกาสช่วยเหลือได้เมื่อเด็กผู้หญิงเติบโตขึ้น

เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิ United Nations เชื่อว่า การช่วยเหลือเด็กผ็หญิงตั้งแต่แรกเริ่ม จะช่วยให้เขามีโอกาสที่จะมีชีวิตยืนยาว มีสุขภาพดี และเปลี่ยนทั้งชีวิตของเด็กหญิงเองและของครอบครัวได้ด้วย

ผู้ร่วมการประชุมมีความเห็นร่วมกันด้วยว่า ปัญหาสำคัญอันหนึ่งที่เด็กผู้หญิงในหลายประเทศประสบ สืบเนื่องมาจากสภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัว เมื่อครอบครัวมีปัญหาทางเศรษฐกิจ ลูกผู้หญิงจะเป็นคนแรกที่ต้องเลิกเรียน และจะเป็นคนแรกที่ไม่ได้ส่วนแบ่งอาหาร

นอกจากนี้ ยังมีปัญหาเรื่องความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิงด้วย ซึ่ง Nyaradzayi Gumbonzvanda เลขาธิการของ YWCA กล่าวว่า เด็กผู้หญิงสมควรได้รับการคุ้มครองให้ปลอดภัยจากความรุนแรงในบ้านที่พักอาศัย ในชุมชน และในประเทศของตน

เลขาธิการของ YWCA กล่าวต่อไปด้วยว่า เด็กผู้หญิงของโลกเรียกร้องอำนาจในการตัดสินใจให้กับตนเองทางสังคม และเศรษฐกิจ และสิ่งสำคัญที่จะต้องจัดหาให้กับเด็กผู้หญิง คือ การศึกษา

Reeta Roy ผู้บริหารมูลนิธิ MasterCard ชี้ว่า แม้ในการศึกษาที่ว่าฟรี ตามความเป็นจริงแล้วก็ไม่ฟรี เพราะมีค่าธรรมเนียม ค่าหนังสือ ค่าเครื่องแบบและของใช้ ซึ่งเมื่อรวมกันเข้าแล้ว เป็นภาระมากกว่าที่ครอบครัวจะรับได้

แต่ Maria Eitel ผู้บริหารมูลนิธิ Nike ให้ความเห็นส่งท้ายไว้ว่า โลกจะต้องมุ่งหน้าทำงานเพื่อช่วยให้ความหวังและความบันดาลใจของเด็กผู้หญิงของโลกมีโอกาสที่จะเป็นจริงขึ้นมาได้
XS
SM
MD
LG