ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทั้งหมดที่จะได้รับรางวัลและของที่ระลึกจากการร่วมสนุกกับวีโอเอไทยครั้งล่าสุด


Tammy_5
Tammy_5

ยังจะมีการร่วมสนุกเพื่อชิงรางวัลลักษณะนี้อีกโปรดติดตาม
รางวัล iPad (1 เครื่อง)

ดญ.นัชชา เตชะจันตะ (กรุงเทพ)

รางวัล เสื้อยืด คุณ Tammy Duckworth พร้อมลายเซ็นต์ (3 ตัว)

คุณ Nkangle caleb Vang Sawatte (Milwaukee, WI)
คุณ Jiraporn Srisuwan (กรุงเทพ)
คุณ Nattawut Kreangkraileard (กรุงเทพ)

หมวก VOA พร้อมลายเซ็นต์ คุณ Tammy Duckworth (1 ใบ)

คุณ ประสิทธ์ หาญพินิจศักดิ์ (ขอนแก่น)

หมวก VOA พร้อมลายเซ็นต์ นักกอล์ฟหญิงชั้นนำของไทยใน LPGA คุณพรอนงค์ เพชรล้ำ (21 ใบ)

คุณ ศรีศักดิ์ วิชญชาติ (นนทบุรี)
คุณ สุกานดา แซ่ไหล (กรุงเทพ)
คุณ เกศริน จันทร์นิมิตรศรี (กรุงเทพ)
คุณ สิราภา มณีรัตนะพร (กรุงเทพ)
คุณ พรนภิศ วงษ์งามดี (สมุทรสาคร)
คุณ Aurachorn Inkanuwat (กรุงเทพ)
คุณ ชุติพร จิโรจน์กุล (สงขลา)
คุณ อาทิตย์ ชมภูมิ่ง (เชียงใหม่)
คุณ ทวีชัย บูรพาพร (กรุงเทพ)
คุณ ธีรานุช รัตนเสนีย์ (กรุงเทพ)
คุณ พิชาพล มณีรัตนะพร (กรุงเทพ)
ด.ช.น่าน ไชยฤทธิ์ (กรุงเทพ)
คุณ prakob boonthai (กรุงเทพ)
คุณ ประวิทย์ หาญพินิจศักดิ์ (พระนครศรีอยุธยา)
คุณ นัยทิพย์ ธีรภัค (กรุงเทพ)
คุณ ขจรศรี จันทร์เยี่ยม (เชียงใหม่)
คุณ เพชรณีย์ ชยนิโครธานนท์ (นนทบุรี)
คุณ สุพัฒน์ ชูคีตะศิลป์ (ปทุมธานี)
คุณ Surin Boonyajaroen (สมุทรปราการ)
คุณ นาถยา อุดทพัฒน์ (นนทบุรี)
คุณ สุนีย์ ตฤณขจี (กรุงเทพ)

ยังจะมีการร่วมสนุกเพื่อชิงรางวัลลักษณะนี้อีกโปรดติดตาม
XS
SM
MD
LG