ลิ้งค์เชื่อมต่อ

นักวิจัยพบว่าอาการอกหัก มีผลไม่แต่เฉพาะความเจ็บปวดทางอารมณ์ความรู้สึกเท่านั้น แต่ยังทำให้เกิดความเจ็บปวดทางร่างกายได้จริงๆ ด้วย


นักวิจัยพบว่าอาการอกหัก มีผลไม่แต่เฉพาะความเจ็บปวดทางอารมณ์ความรู้สึกเท่านั้น แต่ยังทำให้เกิดความเจ็บปวดทางร่างกายได้จริงๆ ด้วย

นักจิตวิทยา บอกว่าการถูกบอกเลิกรัก นอกจากจะเกิดความรู้สึกเจ็บปวดทางใจ หรือมีอาการ “อกหัก” แล้ว ประสาทสัมผัสของร่างกายก็รู้สึกเจ็บปวดด้วย วิธีแก้เท่าที่ปรากฏมาแต่ไหนแต่ไร ก็คือปล่อยให้กาลเวลาเป็นเครื่องช่วย ซึ่งอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เพลงเกี่ยวกับอาการอกหัก หรือความรักไม่สมหวัง เป็นที่นิยมกันมาทุกรุ่นทุกสมัยก็ได้

นักวิจัยพบว่าผู้ที่ถูกแฟนทิ้งโดยไม่ได้คาดหมาย ความเจ็บปวดทางอารมณ์ความรู้สึกของคนเหล่านั้น สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบประสาท ตามเส้นทางเดียวกับความเจ็บปวดทางร่างกายได้

นักจิตวิทยา Edward Smith แห่งมหาวิทยาลัย Columbia ในนครนิวยอร์คและทีมงาน ทำการทดลองกับอาสาสมัคร 40 คน โดยแบ่งการทดลองออกเป็นสี่ส่วน และใช้เครื่อง MRI Scanner เพื่อติดตามดูปฏิกิริยาของสมอง

นักวิจัยพบว่า ในส่วนที่ให้อาสาสมัครดูรูปอดีตแฟนที่ทอดทิ้งตน และให้ระบุขีดความเจ็บปวดนั้น สมองของอาสาสมัครแสดงให้เห็นว่า ความเจ็บปวดนั้น ขยายเขตลุกลามออกไปนอกบริเวณที่ตามปกติเกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึก ไปถึงบริเวณที่จะถูกกระตุ้นต่อเมื่อประสบความเจ็บปวดทางร่างกาย อย่างเช่น การถือถ้วยกาแฟร้อนจัด

นักจิตวิทยา Edward Smith บอกว่า ภาพการทำงานของสมองที่ว่านี้ แสดงว่า การถูกบอกเลิกรัก นอกจากจะเกิดความรู้สึกเจ็บปวดทางใจ หรือมีอาการ “อกหัก” แล้ว ประสาทสัมผัสของร่างกายก็รู้สึกเจ็บปวดด้วย

คำถามก็คือ มีวิธีแก้หรือไม่ มีการศึกษาในปีที่แล้วที่นักวิจัยทดลองใช้ยาแอสไพรินแก้ความเจ็บปวดทางใจที่เกิดจากการถูกปฏิเสธหรือบอกปัด และผลปรากฏว่า พอจะบรรเทาความเจ็บปวดลงได้บ้าง

แต่นักจิตวิทยา Edward Smith ไม่เชื่อว่าจะใช้แอสไพรินแก้ความเจ็บปวดจากอาการอกหักจริงๆได้ วิธีแก้เท่าที่ปรากฏมาแต่ไหนแต่ไร ก็คือปล่อยให้กาลเวลาเป็นเครื่องช่วย ซึ่งอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เพลงเกี่ยวกับอาการอกหัก หรือความรักไม่สมหวัง เป็นที่นิยมกันมาทุกรุ่นทุกสมัยก็ได้

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG